Rauha olkoon kanssasi!

Hektisyydellään kehoa ja mieltä helisyttelevä, länsimainen elämä on täynnä erilaisia huolia, haasteita, suorittamista sekä kiirettä – ja niistä aiheutuvaa stressiä. Usein tilanne on lisäksi sellainen, ettemme pysty välttämään stressin aiheuttajia, vaan olemme niiden kohteena toistuvasti tai jatkuvasti.
Rohtos Labs Rauha

Ei mitään hätää - hidastamisen ja meditoinnin lisäksi myös ravintolisärintamalla on apua tarjolla hektisiin hetkiin. Biohakkeripiireissäkin suosiota saavuttanut Rohtos Labsin Rauha-ravintolisä on aminohapoista, rohtokasviuutteista ja B-ryhmän vitamiineista koostuva, kapselimuotoinen yhdistelmätuote, joka on suunniteltu stressaaviin elämäntilanteisiin. Rauha-nimellä osuvasti paiskatun ravintolisän tavoitteena on lievittää erilaisten stressitekijöiden meissä aikaansaamia haittavaikutuksia sekä ylläpitää mielialaa ja toimintakykyä stressin alaisuudessa.

MIten Rauha-ravintolisä vaikuttaa?

Rauha on suunniteltu vaikuttamaan moninaisten stressin kehossa aikaansaamien reaktioiden joukosta niihin, jotka ovat stressin kokemuksen ja haittavaikutusten kannalta keskeisiä ja joihin on mahdollista vaikuttaa mikroravinteilla haittavaikutuksettomasti sekä riittävän universaalisti – eli siten, että Rauha aikaansaa tavoitellun vasteen mahdollisimman monille. Rauhan suunnittelussa ja testaamisessa on kiinnitetty nimenomaista huomiota siihen, että sen käyttö ei aiheuta väsymyksen tunnetta tai turruta oloa, jolloin se soveltuu käytettäväksi työ- ja päiväsaikaan.

Stressatessa elimistö vapauttaa kortisolia, joka on lisämunuaisen erittämä steroidihormoni. Henkinen ja ruumiillinen rasitus sekä stressi lisäävät kortisolin tuotantoa, mistä syystä sitä kutsutaan yleisesti stressihormoniksi. Kroonisesti koholla oleva kortisolitaso voi aiheuttaa uupumusta, ahdistusta, lihaskireyttä ja immuunipuolustuksen heikkenemistä.

Välittäjäaineet ovat biokemiallisia yhdisteitä, joiden tehtävänä on välittää hermosolujen välisiä signaaleja aivoissa ja muualla hermostossa.

Dopamiini ja noradrenaliini puolestaan ovat ns. katekoliamiinien ryhmän välittäjäaineita, jotka ovat kriittisiä motivaation, energiatason ja mielialan ylläpitämisessä ja joita stressaavat tilanteet kuluttavat.

Aivojen aktivaatiota ja vireystilaa voidaan mitata aivosähkökäyrän (EEG) aallonpituuksilla. Kun ihminen on stressaantunut tai ajattelee intensiivisesti, nähdään mittarissa yleensä runsaasti beeta-aaltoja. Sitä vastoin rentoutuneessa ja keskittyneessä tilassa aivoissa lisääntyvät alfa-aallot, ja beeta-aallot puolestaan vähenevät.

B-ryhmän vitamiinit ovat keskeisiä elimistön toiminnan kannalta. B6-vitamiini osallistuu kehossa yli 140 eri biokemialliseen reaktioon aina välittäjäaineiden valmistuksesta solukalvojen rakentamiseen. Keho kuluttaa erilaisia B-ryhmän vitamiineja normaalia nopeammin lisääntyneen kuormituksen aikana.

Rohtos Rauha-ravintolisä

Rauhan sisältämät vaikuttavat aineet

Ashwagandha

Ashwagandha eli rohtokoisio on Afrikassa ja Aasiassa kasvava koisokasvi, jota on käytetty tuhansia vuosia erityisesti intialaisessa ayurvedisessa lääketieteessä hoitamaan ahdistusta, uupumusta, väsymystä, lihasjännitystä ja muistisairauksia. Rauha-tuotteessa käytetään standardisoitua Sensoril®-ashwagandhaa, joka sisältää vähintään 10% bioaktiivisia ainesosia, glykowithanolideja.

Ashwagandha vaikuttaa elimistössä välittäjäaine GABA:n aineenvaihduntaan tehostamalla GABA-reseptorien toimintaa sekä laskemalla kehon kortisolitasoja. Ashwagandhan onkin useassa tutkimuksessa huomattu alentavan stressin tuntemuksia. Ashwagandha mm. vähentää sosiaalista stressiä, ahdistuneisuutta, unettomuutta ja masentuneisuutta jopa 80% lähtötasoon verrattuna.

Viime vuosikymmenien lääketieteelliset tutkimukset tukevat ashwagandhan käyttöä stressin ja hyperaktiivisuuden hoidossa, ja sillä on myös muita terveyshyötyjä immuunipuolustuksen vahvistamisesta muistisairauksien hoitoon. Ashwagandhan päivittäisestä käytöstä voi olla apua myös yleiseen ahdistuneisuuteen.

Tyrosiini

Tyrosiini on yksi tärkeimmistä elimistön aminohapoista. Keho muodostaa siitä välittäjäaineita dopamiinia ja noradrenaliinia. N-asetyyli-L-tyrosiini on tyrosiinia, joka on keskushermostoon hyvin imeytyvässä biokemiallisessa muodossa.

Katekoliamiinien syntetisointi on tarkoin säännelty prosessi, joten pelkkä tyrosiinin määrän lisääminen ei välttämättä lisää niiden tuotantoa tai määrää. Tieteellisissä tutkimuksissa on kuitenkin todistettu, että stressaavissa tilanteissa noradrenaliinin normaali taso ylläpitää toimintakykyä ja suojaa kehoa stressin haittavaikutuksilta. Tyrosiini tarjoaa tarvittavia rakennusaineita noradrenaliinin muodostamiseen tukien osaltaan sen stressiltä suojaavaa vaikutusta hidastamalla sen tasojen laskua.

L-Teaniini ja vihreän teen katekiinit

L-teaniini on aminohappo, jota esiintyy luontaisesti teen lehdissä. Laadukas tee sisältää noin 25–60 mg teaniinia teekuppia kohden.

EGCG eli epigallokatekiinigallaatti on vihreässä teessä esiintyvä polyfenoli, jota pidetään keskeisimpänä vihreän teen sisältämistä neljästä katekiinista ja jonka ansiota on suuri osa vihreän teen terveyshyödyistä.

L-teaniini ja EGCG ovat tutkitusti synergistisiä stressin ehkäisyssä. Niiden yhteisvaikutus on enemmän kuin osiensa summa erikseen käytettynä.

EGCG ehkäisee noradrenaliinia pilkkovan entsyymin toimintaa pitäen yllä sen pitoisuutta. Tämän lisäksi EGCG lisää aivojen aktiivisuutta (mitattu alfa-, beeta- ja theta-aalloissa) erityisesti niillä aivojen alueilla, jotka ovat tärkeitä ongelmanratkaisussa, päättelyssä, sosiaalisissa tilanteissa ja työmuistin toiminnassa.

L-teaniinin nauttiminen puolestaan lisää alfa-aaltojen määrää koko aivojen alueella, mikä viestii siitä, että ihminen rentoutuu. Lisäksi l-teaniini voi parantaa unen laatua ja tuoda apua katkonaiseen uneen ehkäisemällä hermoston yliaktiivisuutta vähentämällä sympaattisen hermoston aktivaatiota ja lisäämällä parasympaattisen hermoston aktivaatiota.

B6 ja B12-vitamiinit

B6-vitamiini eli pyridoksiini on vitamiini, jolla on keskeinen rooli mm. mielialan, muistin ja unen laadun ylläpidossa. B6-vitamiinin puutos voi johtaa päänsärkyyn, väsymykseen ja pitkittyessään masennukseen.

B12-vitamiini eli kobalamiini on vitamiini, jolla on keskeinen rooli mm. kehon energiatason ylläpidossa, välittäjäaineiden (kuten GABA:n ja dopamiinin) tuotannossa, verisolujen muodostamisessa sekä rasvahappojen aineenvaihdunnassa. Sen puutos voi aiheuttaa voimattomuutta, väsymystä, muistin heikkenemistä ja motivaation puutetta.

Rauhan sisältämä B6-vitamiini on pyridoksaali-5-fosfaattia (P-5-P) ja B12-vitamiini metyylikobalamiinia, eli ne ovat valmiiksi sellaisissa kemiallisissa muodoissa, joita maksa metabolisoi pyridoksiinista tai kobalamiinista. Näin ne imeytyvät tehokkaasti ja keho voi hyödyntää niitä suoraan.

B6 ja B12 ovat molemmat vesiliukoisia vitamiineja, joten keho ei säilö niitä tulevaisuuden varalle, vaan niitä on saatava jatkuvasti ravinnosta tai ravintolisänä. B6- ja B12-vitamiinilisien on todettu parantavan kognitiivista suorituskykyä ja työmuistia sekä ylläpitävän hyvää mielialaa.

Piperiini

Piperiini on mustapippurissa esiintyvä flavonoidi, joka vastaa pippurille ominaisesta mausta. Se lisää erilaisten kemiallisten yhdisteiden imeytyvyyttä elimistöön. Se vaikuttaa sekä vatsakalvon pinnalla että maksassa hidastamalla tiettyjä maksan entsyymejä, jotka muuten pilkkoisivat näitä haluttuja kemiallisia yhdisteitä ja nopeuttaisivat niiden poistumista elimistöstä.

Piperiinin roolina on parantaa Rauhan vaikuttavien aineiden imeytyvyyttä sekä nostaa niiden pitoisuuksia verenkierrossa ja siten tehostaa koko tuotteen toimintaa.

Rauha-ravintolisän käyttö

Jotta saisit täyden hyödyn käyttämistäsi mikroravinteista, on tärkeää käyttää niitä oikein.

Rauha on suunniteltu suun kautta nautittaviksi. Kapselit hajoavat vatsalaukussa yleensä 30–60 minuutin kuluessa nauttimisesta, minkä jälkeen sisältö imeytyy elimistöön, ainesosien tyypistä riippuen joko vatsalaukussa tai suolessa. Vatsalaukun ja suolen muu sisältö voi vaikuttaa olennaisesti siihen, minkä verran vaikuttavia aineita ehtii imeytyä verenkiertoon ruoansulatuselimistön varrella.

Lähtökohtaisesti lisäravinteet kannattaa aina ottaa tyhjään vatsaan vaikuttavien aineiden imeytymisen maksimoimiseksi. Ennen kaikkea proteiini kilpailee imeytymisestä aminohappojen ja rohdoskasvien vaikuttavien yhdisteiden polyfenolien kanssa. Pieni määrä rasvaa puolestaan on hyödyksi rasvaliukoisten yhdisteiden imeytymisessä. Voit halutessasi nauttia esim. ruokalusikallisen kookos- tai oliiviöljyä lisäravinteiden kanssa.

Nauti Rauha mielellään aamulla. Mikäli kahden kapselin normaaliannos kerralla nautittuna tuntuu liian energisoivalta, voit jakaa annoksen kahteen osaan nauttimalla yhden kapselin aamulla ja toisen esim. iltapäivällä – tai nauttia vain yhden kapselin päivässä. Rauha toimii parhaiten säännönmukaisesti ja kuuriluontoisesti käytettynä

Rauhan käytöstä on suositeltavaa pitää aika-ajoin taukoa, jotta elimistö ei totu tuotteeseen liiaksi. Voit nauttia Rauhaa esim. 2–3 viikon jakson ja pitää sen jälkeen viikon tauon, minkä jälkeen käyttöä voi taas jatkaa.

Osta Rohtos Rauha -ravintolisä terveytesi tueksi verkkokaupastamme >>