Ruohonjuuri-palkinnon ja apurahojen saajia 2014-2020

2021

Vuonna 2021 teemana oli luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokadon estäminen sekä hiilineutraali tulevaisuus. Apurahojen muodossa Ruohonjuuri lahjoitti tänä vuonna yhteensä 13 500 euroa paremman maailman rakentamiseen. 

Ruohonjuuri apurahoilla palkittiin vuonna 2021 Laura Hamdi (1000 euroa), Aino Haavio (2500 euroa), Clara Lizarazo (4000 euroa), Power Shift (4000 euroa), Tampereen 4H-yhdistys (1000 euroa)  ja Stansvikin kyläyhdistys (1000 euroa).

2020

Vuonna 2020 Ruohonjuuri-palkinnon (5000 euroa) sai Luonto-Liitto ry:n metsäryhmä, joka edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä suoraan luonnonsuojelualueiden perustamisen myötä, että epäsuorasti kasvattamalla yhteiskuntaan toimijoita, jotka ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen sekä suojelun käytännön haasteet ja mahdollisuudet - sekä edistävät asiaa yhteiskunnan eri aloilla. Luonto-Liiton metsäryhmä kartoittaa vuosittain kymmeniä akuutisti hakkuiden uhkaamia metsäalueita ja dokumentoi luonnonsuojelun kannalta oleellista lajistoa ja metsäluonnon rakennepiirteitä.

Ruohonjuuri apurahoilla palkittiin vuonna 2020 ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry (3000 euroa), Julia Kemppinen (1000 euroa), Kierrätä ja Auta ry (3000 euroa), Tuuli Kinnunen (4000 euroa), Mohammad Karzarjeddi (2000 euroa) sekä Amir Sepehr ja Bahareh Nasiri (3000 euroa).

 2019

Ruohonjuuri-palkinnon (5000 €) sai Jukka Lassila, jonka luotsaama Osuuskunta Oma Maa on tehnyt  pitkäjänteistä kehitystyötä luonnonmukaisen, ympäristövaikutuksiltaan hiilinegatiivisen ruoan tuottamiseksi  jo 10 vuotta.

Ruohonjuuri-apurahan (1000-5000 €) saivat:

 • Elisa Niemi Unelmamatka hiilineutraaliin tulevaisuuteen -viestintäkokonaisuuden toteuttamiseen (5000 ).
 • Joel Rosenberg Pohjoista pähkinää purtavaksi -kirjan tekemiseen (4000 ).
 • Paula Lönnemo hiilineutraaliuteen pyrkivien kansalaisryhmien (Salon TasausKohtuusPaja, Ilmastoviisas Salo -ryhmä ja Meidän metsämme  -työryhmä) toimintaan (3500 ).
 • Bonsai Ekosysteemi ry, joka tutkii spirulinalevän mahdollisuuksia hyönteiskasvatuksessa (3000 €).
 • Eettisen kaupan puolesta ry ylikuluttamisen mielettömyyttä kritisoivan ja vaatteiden kestävää käyttöä korostavan videon tuottamiseen (2000 ).
 • Hiilitarhurit Hiilitarhurin käsikirja -hankkeen toteuttamiseen (2000 ).
 • Marika Lohen humuskampanja-hanke kaupunkilaisten saamiseksi mukaan hiiliviljelyyn ja maanparantamiseen (2000 ).
 • Micael Warg / Gilla Grisar, joka vastamainoskampanjallaan pyrkii lihankulutuksen vähentämiseen vastustamalla EU:n porsaanlihan syöntiä edistävää kampanjaa (2000 ).
 • Potkuri Ensemble Utu ja Myrsky – Muovimeren pelastuspartio -lastenteatteriesityksen tekemiseen (1000
 • Ruokavaunu Ketterä kioski-sopimuksen solmimista varten (1000 €)

2018

Ruohonjuuri-palkinnon (5000 €) sai Meeri Särkkä kiertotalous edistämiseen keskittyneestä työskentelystään.

Ruohonjuuri-apurahan saivat:

 • Johanna Kohvakka & Liisa Lehtinen pantillisten astioiden kehitystyöhön (5000 €)
 • Kaisa Leppänen Ilmastonmuutos Show & Dinner -työryhmän työskentelyyn (5000 €)
 • Pro Heinävesi -liike (5000 €)
 • Sideflow -palvelu (3000 €)
 • Mari Koppanen uusiutuvia materiaaleja kalustemuotoilussa käsittelevään graduun (2000 €)

2017

Ruohonjuuri-palkinto (5000 €) myönnettiin Anniina Nurmelle kymmenen vuoden mittaisesta työstä vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntijana ja alan pioneerina.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

 • From Waste to Taste (Ravintola Loop) logistiikkatoimintansa kehittämiseen, jotta yhä useampi kauppa voitaisiin ottaa ruokanoutojen piiriin.
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto projektiin: Vaihtoehtoja talouskasvulle 3: kohtuutalous ja hyvinvointi – ilmaisen, kaikille avoimen tapahtuman (huhtikuussa 2018)  kulujen kattamiseen.
 • Johan Tallgren väitöskirjan viimeistelytyöhön.  Väitöskirja käsittelee kiinteäoksidipolttokennoja, jotka tehokkaina ja vähäpäästöisinä ovat lupaava vaihtoehto tulevaisuuden energiantuotantoon.

Lisäksi Helsingin YK-nuoret saivat 1 500 € suuruisen apurahan Rooman opintomatkaa varten sekä Heini Rosvall 1 000 € apurahan WWOOFin toiminnan edistämiseen.

2016

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Sampo Soimakalliolle. Palkintoperusteluissa korostettiin sitä, että hän on ”ansiokkaalla tutkimuksellaan ja viestinnällään pyrkinyt tarmokkaasti edistämään julkishallinnon, teollisuuden, opiskelijoiden ja kansalaisten tietämystä ilmastonmuutoksen hillinnästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista”.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

 • Hyönteistalouden akateeminen kehittämisyhdistys ry (UniBugs) hyönteisten hyötykäytön edistämiseen. Yhdistyksen päätavoite on hyönteisten maistattamisen lisääminen, jossa taustalla on ajatus saada länsimaiset kuluttajat kiinnostumaan hyönteisten elintarvikekäytöstä.
 • Saara-Maria Kauppi Foodfriend-mobiilisovelluksen kehittämiseen. Sovelluksen tarkoituksena on auttaa matkailijoita löytämään autenttisimmat ravintolat ja yhdistämään matkailijat paikallisiin ihmisiin ruoan ympärillä.
 • Helsieni Oy kahvijätettä hyödyntävien, urbaanien sienifarmien kehittämistä varten.
 • Annu Rusanen biomassan kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja muokkaamista tuotteiksi selvittävän väitöskirjatyönsä toteutukseen.

Ruohonjuuri-apuraha (1 000 €) myönnettiin Africa Health and Community Program’in Petra Matsille valistus- ja työpajatyöhön Kiberan slummialueen ympäristön parantamiseksi Keniassa.

2015

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Herttoniemen ruokaosuuskunnan Kaupunkilaisten oma pelto –hankkeelle työstä viisaan ruoantuotannon ja luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämiseksi. Kaupunkilaisten oma pelto tarjoaa kaupunkilaisille vaihtoehtoisen, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän tavan tuottaa luonnonmukaista ravintoa.

Ruohonjuuri-apurahan (3 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Ruohonjuuri-apuraha (1 000 €) myönnettiin Helmi Seppälälle Perussa tapahtuvaan tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on edistää raaka-aineiden kestävää käyttöä yhteistyössä paikallisten kanssa.

2014

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Ravintolapäivälle, joka on rikastuttanut Suomen ruoka- ja kaupunkikulttuuria, lisännyt yhteisöllisyyttä ja kaupunkilaisten aktiivisuutta. Ravintolapäivä on myös tuonut Suomelle runsaasti positiivista, kansainvälistä huomioita sekä suomalaisena tee-se-itse- innovaationa lähtenyt leviämään useisiin maihin.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

 • Ekologisen ja eettisen elämäntavan puolesta kirjoittava Huili-lehti lehden tekoa varten.
 • Laitikkalan maa-ja kotitalousseura ry pienimuotoisen maatalouden, jatkojalostuksen ja tilamyynnin toteuttamiseen.
 • Ekokampaajat-yhdistyksen tiedottaja, ekokampaaja Feeja Haarman Sertifioitu Ekokampaamo -sertifikaatin toteuttamiseen.