Osakkaille

Ruohonjuuri Oy – eettinen sijoituskohde

Ruohonjuuri Oy harjoittaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti energian ja raaka-aineiden säästämistä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan syntymistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista ja järkevää käyttöä edistävien hyödykkeiden vähittäiskauppaa.

Toimintansa Ruohonjuuri Oy on aloittanut vuonna 1982. Ruohonjuuri on kasvanut 2000-luvulta alkaen Suomessa yhä suuremmaksi kauppaketjuksi. Yrityksen kasvu on toistaiseksi tapahtunut tulorahoituksella ja viime aikojen osakeannit ovat liittyneet henkilöstön sitouttamiseen.

Hallintotapa

Ruohonjuuren yhtiökokous pidetään kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määritetyt asiat. Jos osakas haluaa ehdottaa asiaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on asia saatettava hallituksen tietoon maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus kokoontuu vuosittain yleensä 5-7 kertaa. Se käsittelee strategisia kysymyksiä ja tekee päätökset merkittävissä liiketoimintaratkaisuissa, kuten uusien myymälöiden avaamiset. Hallitus myös hyväksyy erilaiset toimintaa ohjaavat asiakirjat ja päättää tytäryhtiöiden toiminnan järjestämisestä sekä tytäryhtiöiden hallitusvalinnoista.

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan nimitysvaliokunnan, jonka jäseniä ovat Tuulikki Markkula, Aleksi Neuvonen ja Laura Räsänen. Nimitysvaliokunta kokoontuu erikseen joitakin kertoja vuoden aikana. Se kartoittaa yrityksen toiminnan vaatimaa osaamista ja peilaa yrityksen tarpeita nykyisten hallitusjäsenten sekä uusien ehdokkaiden tarjoamaan osaamiseen. Lisäksi nimitysvaliokunta arvioi hallituksen palkkiotasoa ja palkkion kehitystarpeita.

Hallitus tekee nimitysvaliokunnan pohjatyön perusteella esityksen yhtiökokoukselle. Hallitustehtävistä kiinnostuneet henkilöt voivat olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan, mieluiten ennen yhtiökokousta helmikuun loppuun mennessä.

Hallitukseen on yhtiökokouksessa 2021 valittu:

  • Tuulikki Markkula, puheenjohtaja, tuulikki.markkula@ruohonjuuri.fi
  • Aleksi Neuvonen, varapuheenjohtaja
  • Nicolas Fogelholm
  • Nora Malin
  • Ari Matikka
  • Laura Räsänen
  • Reima Rönnholm

Ruohonjuuren toimitusjohtajana toimii Päivi Paltola. Lue lisää Ruohonjuuren hallituksesta.

Sitoutuminen verojen maksamiseen

Ruohonjuuri pyrkii toimimaan reilusti asiakkaitaan, toimittajiaan ja henkilökuntaansa kohtaan. Reiluun toimintaan kuuluu myös reiluus yhteiskuntaa kohtaan, mitä Ruohonjuuri toteuttaa asiallisella verovelvoitteiden hoitamisella.

Ruohonjuuri ilmoittaa tulonsa viranomaisille eri maihin siten, että verotettava tulo tai tappio perustuu kyseisissä maissa todellisuudessa harjoitettuun liiketoimintaan sekä maan lainsäädäntöön.  Ruohonjuuri ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua ja pidättäytyy siirtämästä voittoja esimerkiksi matalan verotuksen maihin järjestelyillä, joiden liiketaloudelliset perusteet ovat ohuet ja joiden ensisijainen syy on verojen välttely.

Ruohonjuuri ei keinotekoisesti muunna palkanmaksuaan ansiotuloista pääomatuloiksi työnantajamaksujen tai verojen välttämistä varten. Ruohonjuuri maksaa voimassa olevien työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja sitouttaa myös alihankkijansa siihen.

Ruohonjuuri on ensimmäisenä yrityksenä Suomessa saanut Reilu Vero ry:n myöntämän Reilu Vero -merkin vuonna 2017. Tunnustus on saatu tämän jälkeen vuosittain

Ruohonjuurella on Reilu vero -sertifikaatti

Osingonjaon politiikka

Ruohonjuuri on yleensä jakanut noin 1/3 voitostaan osinkona osakkaille. Pääpiirteissään 1/3 voitosta käytetään investointeihin ja 1/3 on jäänyt vahvistamaan yrityksen maksuvalmiutta.

Osakkeille jaettavan osingon määrää ohjaa myös osinkojen verotus. Viime vuosina osinko on ollut melko tarkalleen 8% osakkeen verovuoden matemaattisesta arvosta.

Kaupankäynti osakkeilla

Ruohonjuuren osakkeet eivät ole listattuna millään markkinapaikalla. Kesään 2021 saakka Privanet otti vastaan osto- ja myyntitarjouksia ja julkaisi näistä listaa, sekä välitti kaupat.

Huom! Finanssivalvonta on muuttanut linjaustaan välittäjän viranomaisvaatimuksista, jonka seurauksena Privanet on kesäkuussa 2021 lopettanut osakkeiden välitystoiminnan. Tämän jälkeen markkinoilla ei ollut yhtään listaamattomien osakkeiden välittäjää, mutta Ruohonjuuren tietojan mukaan 2022 aikana tälläinen toimija olisi tulossa Suomeen. Ruohonjuuri odottaa tähän liittyen lisätietoja, jos markkinoille ei tule viimeistään kevään 2022 aikana osakkeiden välittäjää, niin Ruohonjuuri alkaa pitämään "imoitustaulua" halukkaista ostajista ja myyjistä. 

Osakkeista voi tehdä kaupan tai osakkeita voi lahjoittaa myös muualla kuin Privanetissä. Osapuolten tulee tehdä luovutuksesta kirjallinen asiakirja (kauppakirja, lahjakirja).

Ruohonjuuren osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kukin osakas saa tiedon omistuksestaan omalta arvo-osuustilin tarjoajaltaan (esim. pankki). Osakkeiden luovutukset merkitään arvo-osuusjärjestelmään. 

Jos osakkeiden omistus ei vielä näy arvo-osuustililläsi, täytä ja allekirjoita sähköinen kirjaushakemus mahdollisimman pian.

Arvo-osuustilinhoitajat saattavat periä siirroista oman hinnastonsa mukaisesti kulua.

Jos osakkaat tekevät keskenään kauppaa, tulee kaupan tiedot toimittaa myyjän tai luovuttajan arvo-osuustilinhoitajalle, joka toteuttaa siirron arvo-osuusjärjestelmässä. Parasta on usein tehdä kauppa yhteistyössä arvo-osuustilin hoitajan kanssa, jolloin myyjän omistusoikeudesta voidaan saada varmuus ja osakkeiden siirtyminen maksun tapahduttua varmistaa.

Ruohonjuuren osakerekisteriä ja osakasluetteloa ylläpiti ennen 13.2.2021 ja siirtymistä arvo-osuusjärjestelmään Aalto Capital Oy. info@osakepalvelut.fi -osoitteesta voi edelleen tilata otteen vanhasta omistuksesta esimerkiksi osakekirjojen kuolettamista varten.

Ruohonjuuri Oy:n suurimpia omistajia 7.2.2022

Osakkeenomistaja Osakemäärä Osakkeiden osuus
Ympäristö- Ja Kuluttajapoliittinen Yhdistys Ry 41 818 kpl 20,35%
Tenhunen Juhani 21 800 kpl 10,61%
Dodo Ry, Dodo Rf 18 900 kpl 9,2%
Foculus Oy 7 942 kpl 3,86%
Neuvonen Arto  6 100 kpl 2,97%
Jansson Olli-Pekka 4 500 kpl 2,19%
4 Family Oy 3 369 kpl 1,64%
Järvisalo Kaj  2 995 kpl 1,46%
Fogelholm Nicolas  2 971 kpl 1,45%
Soinio Eero  2 899 kpl 1,41%
Vehviläinen Iivo  2 500 kpl 1,22%
Helastie Ilkka  2 495 kpl 1,21%

Osakasviestintä

Ruohonjuuri julkaisee puolivuosittain myyntitiedot ja lyhyen katsauksen toimintaansa. Nämä osakasviestit toimitetaan omistajille sähköpostitse ja julkaistaan myös tällä sivulla. Parhaan kuvan Ruohonjuuren toiminnasta omistajat saavat seuraamalla Ruohonjuuren viestintää verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä – sekä vierailemalla aktiivisesti myymälöissä.

Lisäksi Ruohonjuurella on osakkaille suunnattu tiedotuslista. Listalle lähetetään muutamia kertoja vuodessa muistutuksia osakasviesteistä sekä yhtiökokouksesta.

Yhtiöjärjestys

Ruohonjuuren yhtiöjärjestys on kaupparekisterissä 2020 hyväksytyssä muodossaan, jolloin päätettiin siirtymisestä arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokoukset

2022 Tilinpäätös 2021 Toimitusjohtajan katsaus Kutsu ja esityslista, menettelytavat

2021

Tilinpäätös 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Pöytäkirja 

2020 Tilinpäätös 2019
2019 Tilinpäätös 2018
2018 Tilinpäätös 2017
2017 Tilinpäätös 2016


Osakasviestit