Osakkaille

Ruohonjuuri Oy – eettinen sijoituskohde

Ruohonjuuri Oy harjoittaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti energian ja raaka-aineiden säästämistä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan syntymistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista ja järkevää käyttöä edistävien hyödykkeiden vähittäiskauppaa.

Toimintansa Ruohonjuuri Oy on aloittanut vuonna 1982. Ruohonjuuri on kasvanut 2000-luvulta alkaen Suomessa yhä suuremmaksi kauppaketjuksi. Yrityksen kasvu on toistaiseksi tapahtunut tulorahoituksella ja viime aikojen osakeannit ovat liittyneet henkilöstön sitouttamiseen.

Hallintotapa

Ruohonjuuren yhtiökokous pidetään kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määritetyt asiat. Jos osakas haluaa ehdottaa asiaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on asia saatettava hallituksen tietoon maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus kokoontuu vuosittain yleensä 5-7 kertaa. Se käsittelee strategisia kysymyksiä ja tekee päätökset merkittävissä liiketoimintaratkaisuissa, kuten uusien myymälöiden avaamiset. Hallitus myös hyväksyy erilaiset toimintaa ohjaavat asiakirjat ja päättää tytäryhtiöiden toiminnan järjestämisestä sekä tytäryhtiöiden hallitusvalinnoista.

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan nimitysvaliokunnan, jonka jäseniä ovat Tuulikki Markkula, Aleksi Neuvonen ja Laura Räsänen. Nimitysvaliokunta kokoontuu erikseen joitakin kertoja vuoden aikana. Se kartoittaa yrityksen toiminnan vaatimaa osaamista ja peilaa yrityksen tarpeita nykyisten hallitusjäsenten sekä uusien ehdokkaiden tarjoamaan osaamiseen. Lisäksi nimitysvaliokunta arvioi hallituksen palkkiotasoa ja palkkion kehitystarpeita.

Hallitus tekee nimitysvaliokunnan pohjatyön perusteella esityksen yhtiökokoukselle. Hallitustehtävistä kiinnostuneet henkilöt voivat olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan, mieluiten ennen yhtiökokousta helmikuun loppuun mennessä.

Hallitukseen on yhtiökokouksessa 2022 valittu:

  • Tuulikki Markkula, puheenjohtaja, tuulikki.markkula@ruohonjuuri.fi
  • Aleksi Neuvonen, varapuheenjohtaja
  • Nicolas Fogelholm
  • Nora Malin
  • Pasi Mäkinen
  • Laura Räsänen
  • Reima Rönnholm

Ruohonjuuren toimitusjohtajana toimii Päivi Paltola. Lue lisää Ruohonjuuren hallituksesta.

Osingonjaon politiikka

Ruohonjuuri on yleensä jakanut noin 1/3 voitostaan osinkona osakkaille. Pääpiirteissään 1/3 voitosta käytetään investointeihin ja 1/3 on jäänyt vahvistamaan yrityksen maksuvalmiutta.

Osakkeille jaettavan osingon määrää ohjaa myös osinkojen verotus. Viime vuosina osinko on ollut melko tarkalleen 8% osakkeen verovuoden matemaattisesta arvosta.

Vuonna 2022 osingoksi päätettiin 5% osakkeen matemaattisesta arvosta.

Kaupankäynti osakkeilla

Ruohonjuuren osakkeiden ostamisesta tai myymisestä kiinnostuneet voivat jättää ilmoituksen taululle alla. Jos olet kiinnostunut jätetystä ilmoituksesta, klikkaa riviä ja anna tietosi. Tämän jälkeen ilmoituksen jättäjä saa tietosi.

Osakekauppoja tekevän tulee itse varmistaa, että myyjä omistaa osakkeita ja voi ne luovuttaa. Ruohonjuuri ei osallistu mahdollisiin kauppoihin millään tavalla.

Osakkeista voi tehdä kaupan tai osakkeita voi lahjoittaa. Osapuolten tulee tehdä luovutuksesta kirjallinen asiakirja (kauppakirja, lahjakirja).

Ruohonjuuren osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kukin osakas saa tiedon omistuksestaan omalta arvo-osuustilin tarjoajaltaan (esim. pankki). Osakkeiden luovutukset merkitään arvo-osuusjärjestelmään. 

Jos osakkeiden omistus ei vielä näy arvo-osuustililläsi, täytä ja allekirjoita sähköinen kirjaushakemus mahdollisimman pian.

Arvo-osuustilinhoitajat saattavat periä siirroista oman hinnastonsa mukaisesti kulua.

Jos osakkaat tekevät keskenään kauppaa, tulee kaupan tiedot toimittaa myyjän tai luovuttajan arvo-osuustilinhoitajalle, joka toteuttaa siirron arvo-osuusjärjestelmässä. Parasta on usein tehdä kauppa yhteistyössä arvo-osuustilin hoitajan kanssa, jolloin myyjän omistusoikeudesta voidaan saada varmuus ja osakkeiden siirtyminen maksun tapahduttua varmistaa.

Ruohonjuuren osakerekisteriä ja osakasluetteloa ylläpiti ennen 13.2.2021 ja siirtymistä arvo-osuusjärjestelmään Aalto Capital Oy. info@osakepalvelut.fi -osoitteesta voi edelleen tilata otteen vanhasta omistuksesta esimerkiksi osakekirjojen kuolettamista varten.

Ruohonjuuri Oy:n suurimpia omistajia 27.2.2023

Osakkeenomistaja Osuus %
Ympäristö- Ja Kuluttajapoliittinen Yhdistys Ry 19,75
Tenhunen Juhani 9,56
Dodo Ry, Dodo Rf 8,72
Foculus Oy 3,66
Neuvonen Arto 2,81
Jansson Olli-Pekka 2,08
4 Family Oy 1,55
Järvisalo Kaj 1,38
Fogelholm Nicolas 1,37
Soinio Eero 1,34
Vehviläinen Iivo 1,15
Helastie Ilkka Juhani 1,15
Ranta-Aho Arto 1,13
Reinikainen Aki 1,11
Tuunanen Taito 1,1
Before Holding Oy 1,07
Ranki Pasi 1,01

Osakasviestintä

Ruohonjuuri julkaisee puolivuosittain myyntitiedot ja lyhyen katsauksen toimintaansa. Nämä osakasviestit toimitetaan omistajille sähköpostitse ja julkaistaan myös tällä sivulla. Parhaan kuvan Ruohonjuuren toiminnasta omistajat saavat seuraamalla Ruohonjuuren viestintää verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä – sekä vierailemalla aktiivisesti myymälöissä.

Lisäksi Ruohonjuurella on osakkaille suunnattu tiedotuslista. Listalle lähetetään muutamia kertoja vuodessa muistutuksia osakasviesteistä sekä yhtiökokouksesta.

Yhtiöjärjestys

Ruohonjuuren yhtiöjärjestys on kaupparekisterissä 2020 hyväksytyssä muodossaan, jolloin päätettiin siirtymisestä arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokoukset

2022 Tilinpäätös 2021 Toimitusjohtajan katsaus Pöytäkirja

2021

Tilinpäätös 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Pöytäkirja 

2020 Tilinpäätös 2019
2019 Tilinpäätös 2018
2018 Tilinpäätös 2017
2017 Tilinpäätös 2016


Osakasviestit