Osakkaille

Ruohonjuuri Oy – eettinen sijoituskohde

Ruohonjuuri Oy harjoittaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti energian ja raaka-aineiden säästämistä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan syntymistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista ja järkevää käyttöä edistävien hyödykkeiden vähittäiskauppaa.

Toimintansa Ruohonjuuri Oy on aloittanut vuonna 1982. Ruohonjuuri on kasvanut 2000-luvulta alkaen Suomessa yhä suuremmaksi kauppaketjuksi. Yrityksen kasvu on toistaiseksi tapahtunut tulorahoituksella ja viime aikojen osakeannit ovat liittyneet henkilöstön sitouttamiseen.

Hallintotapa

Ruohonjuuren yhtiökokous pidetään kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määritetyt asiat. Jos osakas haluaa ehdottaa asiaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on asia saatettava hallituksen tietoon maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus kokoontuu vuosittain yleensä 5-7 kertaa. Se käsittelee strategisia kysymyksiä ja tekee päätökset merkittävissä liiketoimintaratkaisuissa, kuten uusien myymälöiden avaamiset. Hallitus myös hyväksyy erilaiset toimintaa ohjaavat asiakirjat ja päättää tytäryhtiöiden toiminnan järjestämisestä sekä tytäryhtiöiden hallitusvalinnoista.

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan nimitysvaliokunnan, jonka jäseniä ovat Tuulikki Markkula, Aleksi Neuvonen ja Laura Räsänen. Nimitysvaliokunta kokoontuu erikseen joitakin kertoja vuoden aikana. Se kartoittaa yrityksen toiminnan vaatimaa osaamista ja peilaa yrityksen tarpeita nykyisten hallitusjäsenten sekä uusien ehdokkaiden tarjoamaan osaamiseen. Lisäksi nimitysvaliokunta arvioi hallituksen palkkiotasoa ja palkkion kehitystarpeita.

Hallitus tekee nimitysvaliokunnan pohjatyön perusteella esityksen yhtiökokoukselle. Hallitustehtävistä kiinnostuneet henkilöt voivat olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan, mieluiten ennen yhtiökokousta helmikuun loppuun mennessä.

Hallitukseen on yhtiökokouksessa 2020 valittu:

  • Tuulikki Markkula, puheenjohtaja, tuulikki.markkula@ruohonjuuri.fi
  • Aleksi Neuvonen, varapuheenjohtaja
  • Nicolas Fogelholm
  • Nora Malin
  • Ari Matikka
  • Laura Räsänen
  • Reima Rönnholm

Ruohonjuuren toimitusjohtajana toimii Arto Ranta-aho.

Ruohonjuuren hallitus 2019

Kuvassa vuoden 2019 hallitus. 

Sitoutuminen verojen maksamiseen

Ruohonjuuri pyrkii toimimaan reilusti asiakkaitaan, toimittajiaan ja henkilökuntaansa kohtaan. Reiluun toimintaan kuuluu myös reiluus yhteiskuntaa kohtaan, mitä Ruohonjuuri toteuttaa asiallisella verovelvoitteiden hoitamisella.

Ruohonjuuri ilmoittaa tulonsa viranomaisille eri maihin siten, että verotettava tulo tai tappio perustuu kyseisissä maissa todellisuudessa harjoitettuun liiketoimintaan sekä maan lainsäädäntöön.  Ruohonjuuri ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua ja pidättäytyy siirtämästä voittoja esimerkiksi matalan verotuksen maihin järjestelyillä, joiden liiketaloudelliset perusteet ovat ohuet ja joiden ensisijainen syy on verojen välttely.

Ruohonjuuri ei keinotekoisesti muunna palkanmaksuaan ansiotuloista pääomatuloiksi työnantajamaksujen tai verojen välttämistä varten. Ruohonjuuri maksaa voimassa olevien työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja sitouttaa myös alihankkijansa siihen.

Ruohonjuuri on ensimmäisenä yrityksenä Suomessa saanut Reilu Vero ry:n myöntämän Reilu Vero -merkin vuonna 2017. Tunnustus on uusittu vuonna 2018.

Ruohonjuurella on Reilu vero -sertifikaatti

Osingonjaon politiikka

Ruohonjuuri on yleensä jakanut noin 1/3 voitostaan osinkona osakkaille. Pääpiirteissään 1/3 voitosta käytetään investointeihin ja 1/3 on jäänyt vahvistamaan yrityksen maksuvalmiutta.

Osakkeille jaettavan osingon määrää ohjaa myös osinkojen verotus. Viime vuosina osinko on ollut melko tarkalleen 8% osakkeen verovuoden matemaattisesta arvosta.

Kaupankäynti osakkeilla

Ruohonjuuren osakkeet eivät ole listattuna millään markkinapaikalla. Julkinen kaupankäynti on kuitenkin mahdollista Privanetissä. Privanet ottaa vastaa osakkaiden myyntitarjouksia ja osakkeita haluavien ostotarjouksia ja välittää osapuolten välillä osakekaupan palkkiota vastaan.

Osakkeista voi tehdä kaupan tai osakkeita voi lahjoittaa myös muualla kuin Privanetissä. Osapuolten tulee tehdä luovutuksesta kirjallinen asiakirja (kauppakirja, lahjakirja), jossa yksilöidään myös osakkeiden numerot. Jos siirrettävistä osakkeista on annettu osakekirja, tulee myös osakekirjaan tehdä siirtomerkintä.

Ruohonjuuren osakerekisteriä ja osakasluetteloa ylläpitää Aalto Capital Oy. Privanet ilmoittaa automaattisesti tehdyistä kaupoista osakerekisteriin. Muutoin tapahtuneista osakkeiden siirroista tulee ilmoittaa erikseen ja ilmoituksen mukana tulee toimittaa kaupan asiakirjat mukaan lukien varainsiirtoveroilmoitus ja veron maksun osoittava kuitti.

Myös osakkaiden yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan Aalto Capital Oy:lle, esimerkiksi sähköpostitse info@osakepalvelut.fi.

Ruohonjuuri Oy:n suurimpia omistajia 19.1.2021

Osakkeenomistaja Osakemäärä Osakkeiden osuus
Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry  41 900 kpl 19,38 %
Tenhunen, Juhani  21 800 kpl 10,08 %
Dodo ry  18 900 kpl 8,74 %
Foculus Oy  7 942 kpl 3,67 %
Neuvonen, Arto  6 100 kpl 2,82 %
Jansson, Olli-Pekka  4 235 kpl 1,96 %
4 Family Oy  3 369 kpl 1,56 %
Fogelholm, Nicolas  3 292 kpl 1,52 %
Järvisalo, Kaj  3 000 kpl 1,39 %
Soinio, Eero  2 900 kpl 1,34 %
Before Holding Oy  2 557 kpl 1,18 %
Helastie, Ilkka  2 500 kpl 1,16 %
Vehviläinen, Iivo  2 500 kpl 1,16 %
Ranta-aho, Arto  2 343 kpl 1,08 %
Tuunanen, Taito  2 306 kpl 1,07 %

Osakasviestintä

Ruohonjuuri julkaisee vuoden 2018 alusta alkaen puolivuosittain myyntitiedot ja lyhyen katsauksen toimintaansa. Nämä osakasviestit toimitetaan omistajille sähköpostitse ja julkaistaan myös tällä sivulla. Parhaan kuvan Ruohonjuuren toiminnasta omistajat saavat seuraamalla Ruohonjuuren viestintää verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä – sekä vierailemalla aktiivisesti myymälöissä.

Yhtiöjärjestys

Ruohonjuuren yhtiöjärjestys on kaupparekisterissä 2016 hyväksytyssä muodossaan, jolloin osakkeiden määrää kasvatettiin ja osakkeen nimellisarvosta luovuttiin. Yhtiökokouksessa 2020 päätettiin siirtymisestä arvo-osuusjärjestelmään, tätä koskeva muutos ei ole vielä kaupparekisterissä.

Tilinpäätökset

Osakasviestit