Osakkaille

Ruohonjuuri Oy – eettinen sijoituskohde

Ruohonjuuri Oy harjoittaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti energian ja raaka-aineiden säästämistä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan syntymistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista ja järkevää käyttöä edistävien hyödykkeiden vähittäiskauppaa.

Toimintansa Ruohonjuuri Oy on aloittanut vuonna 1982. Ruohonjuuri on kasvanut 2000-luvulta alkaen Suomessa yhä suuremmaksi kauppaketjuksi. Yrityksen kasvu on toistaiseksi tapahtunut tulorahoituksella ja viime aikojen osakeannit ovat liittyneet henkilöstön sitouttamiseen.

Hallintotapa

Ruohonjuuren yhtiökokous pidetään kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määritetyt asiat. Jos osakas haluaa ehdottaa asiaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on asia saatettava hallituksen tietoon maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Hallitus kokoontuu vuosittain yleensä 8-10 kertaa. Se päättää yhtiön strategiasta ja seuraa sen etenemistä. Hallitus tekee päätökset merkittävistä investoinneista ja liiketoimintaratkaisuista, kuten uusien myymälöiden avaamiset. Hallitus myös hyväksyy erilaiset toimintaa ohjaavat politiikat ja periaatteet.

 

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan nimitysvaliokunnan, jonka jäseniä ovat Pasi Mäkinen, Aleksi Neuvonen ja Laura Räsänen. Nimitysvaliokunta kokoontuu erikseen joitakin kertoja vuoden aikana. Se kartoittaa yrityksen toiminnan vaatimaa osaamista ja peilaa yrityksen tarpeita nykyisten hallitusjäsenten sekä uusien ehdokkaiden tarjoamaan osaamiseen. Lisäksi nimitysvaliokunta arvioi hallituksen palkkiotasoa ja palkkion kehitystarpeita.

Hallitus tekee nimitysvaliokunnan pohjatyön perusteella esityksen yhtiökokoukselle. Hallitustehtävistä kiinnostuneet henkilöt voivat olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan, mieluiten ennen yhtiökokousta helmikuun loppuun mennessä.

Hallitukseen on yhtiökokouksessa 2024 valittu:

  • Pasi Mäkinen, puheenjohtaja
  • Aleksi Neuvonen, varapuheenjohtaja
  • Nicolas Fogelholm
  • Nora Malin
  • Saara Mäkelä
  • Reima Rönnholm
  • Laura Räsänen

Ruohonjuuren toimitusjohtajana toimii Päivi Paltola. Lue lisää Ruohonjuuren hallituksesta.

Osingonjakopolitiikka

Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 50% tilikauden nettotuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne, strategiset hankkeet ja tulevaisuuden näkymät.

 

Vuoden 2024 yhtiökokouksessa osingoksi tilikaudelta 2023 päätettiin 0,60 euroa per osake. 

Kaupankäynti osakkeilla

Ruohonjuuren osakkeiden ostamisesta tai myymisestä kiinnostuneet voivat jättää ilmoituksen taululle alla. Jos olet kiinnostunut jätetystä ilmoituksesta, klikkaa riviä ja anna tietosi. Tämän jälkeen ilmoituksen jättäjä saa tietosi.

Osakekauppoja tekevän tulee itse varmistaa, että myyjä omistaa osakkeita ja voi ne luovuttaa. Ruohonjuuri ei osallistu mahdollisiin kauppoihin millään tavalla.

Osakkeista voi tehdä kaupan tai osakkeita voi lahjoittaa. Osapuolten tulee tehdä luovutuksesta kirjallinen asiakirja (kauppakirja, lahjakirja).

Ruohonjuuren osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kukin osakas saa tiedon omistuksestaan omalta arvo-osuustilin tarjoajaltaan (esim. pankki). Osakkeiden luovutukset merkitään arvo-osuusjärjestelmään. 

Jos osakkeiden omistus ei vielä näy arvo-osuustililläsi, täytä ja allekirjoita sähköinen kirjaushakemus mahdollisimman pian.

Arvo-osuustilinhoitajat saattavat periä siirroista oman hinnastonsa mukaisesti kulua.

Jos osakkaat tekevät keskenään kauppaa, tulee kaupan tiedot toimittaa myyjän tai luovuttajan arvo-osuustilinhoitajalle, joka toteuttaa siirron arvo-osuusjärjestelmässä. Parasta on usein tehdä kauppa yhteistyössä arvo-osuustilin hoitajan kanssa, jolloin myyjän omistusoikeudesta voidaan saada varmuus ja osakkeiden siirtyminen maksun tapahduttua varmistaa.

Ruohonjuuren osakerekisteriä ja osakasluetteloa ylläpiti ennen 13.2.2021 ja siirtymistä arvo-osuusjärjestelmään Aalto Capital Oy. info@osakepalvelut.fi -osoitteesta voi edelleen tilata otteen vanhasta omistuksesta esimerkiksi osakekirjojen kuolettamista varten.

Ruohonjuuri Oy:n suurimpia omistajia 29.1.2024

Osakkeenomistaja Osuus
Ympäristö- Ja Kuluttajapoliittinen Yhdistys Ry 19,69 %
Tenhunen Erkki 9,47 %
Dodo Ry 8,69 %
Foculus Oy 3,65 %
Neuvonen Arto 2,8 %
Jansson Olli-Pekka 2,07 %
Reinikainen Aki 1,86 %
4 Family Oy 1,55 %
Soinio Eero 1,42 %
Fogelholm Nicolas 1,39 %
Järvisalo Kaj 1,38 %
Tuunanen Taito 1,16 %
Vehviläinen Iivo 1,15 %
Helastie Ilkka 1,15 %
Ranta-Aho Arto 1,12 %
Before Holding Oy 1,07 %
Ranki Pasi 1,01 %

 

Osakasviestintä

Ruohonjuuri julkaisee puolivuosittain myyntitiedot ja lyhyen katsauksen toimintaansa. Nämä osakasviestit toimitetaan omistajille sähköpostitse ja julkaistaan myös tällä sivulla. Parhaan kuvan Ruohonjuuren toiminnasta omistajat saavat seuraamalla Ruohonjuuren viestintää verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä – sekä vierailemalla aktiivisesti myymälöissä.

Lisäksi Ruohonjuurella on osakkaille suunnattu tiedotuslista. Listalle lähetetään muutamia kertoja vuodessa muistutuksia osakasviesteistä sekä yhtiökokouksesta.

Yhtiöjärjestys

Ruohonjuuren yhtiöjärjestys on kaupparekisterissä 2020 hyväksytyssä muodossaan, jolloin päätettiin siirtymisestä arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokoukset

2024 Vuosiraportti 2023 Tilintarkastuskertomus Pöytäkirja
2023 Tilinpäätös 2022 Toimitusjohtajan katsaus Pöytäkirja
2022 Tilinpäätös 2021 Toimitusjohtajan katsaus Pöytäkirja

2021

Tilinpäätös 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Pöytäkirja 

2020 Tilinpäätös 2019
2019 Tilinpäätös 2018
2018 Tilinpäätös 2017
2017 Tilinpäätös 2016


Osakasviestit