Ruohonjuuri-apurahat ja Ruohonjuuri-palkinto

Ruohonjuuren 40-vuotisen taipaleen kunniaksi vuonna 2022 ei jaeta tavallisia apurahoja, vaan Ruohonjuuri lahjoitti 40 000 euroa Luonto-Liiton metsäryhmälle metsiemme monimuotoisuuden suojeluun. Ruohonjuuri ja Luonto-Liitto aikovatkin pelastaa Suomen metsät ja pysäyttää luontokadon.

Aiemmin Ruohonjuuri-rahastosta on jaettu vuosittain yksi palkinto sekä useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan, jotka edistävät energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä. Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat ovat olleet vähintään 1 000 ja enintään 5 000 euroa. Palkinnon tai apurahojen saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, työryhmiä tai kansalaisliikkeitä. Samaan hankkeeseen tai saajalle voi joko esittää palkintoa tai hakea apurahaa. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan vuosittain erikseen. Vuonna 2022 ei apurahoja jaeta, vaan teemme yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa  

Vuonna 2021 palkinto ja apurahat kohdistettiin erityisesti toiminnalle, joka ehkäisee luontokatoa ja edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja/tai hiilineutraalia tulevaisuutta.

Aiempien vuosien Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen saajat >>

Ruohonjuuri-rahaston säännöt >>

Tietosuojaseloste >>