Huoltoa vailla?

Biohakkeripiireissäkin mainetta niittänyt Huolto-ravintolisä on suomalaisen Rohtoksen kehittämä loistotuote, jonka avulla mm. vihreän teen tehoaineet saa optimaalisesti napatuksi hyvinvointinsa tueksi. Mutta mikä ihme Huolto oikein on ja miten se vaikuttaa?
Rohtos Labs Huolto

Elämä edellyttää happea ja sen vuoksi onkin yllättävää, että happi on elimistölle myös erittäin haitallista. Happi on varsin reaktiivinen aine ja pitkäaikainen, hapen vapauttamien ns. vapaiden radikaalien aikaansaama hapetusstressi saa aikaan matala-asteista tulehdusta, joka jatkuessaan rappeuttaa ja vanhentaa omalta osaltaan keskushermostoa sekä muuta elimistöä.

Itse asiassa happi on niin vaarallista, että kehoon on kehittynyt monimutkaisia mekanismeja, joiden ainoana tarkoituksena on suojata kehoa hapen aiheuttamilta vahingoilta. Näitä mekanismeja on mahdollista tukea mikroravinteita hyödyntäen. Sisäinen puolustuksemme nimittäin hyötyy polyfenolien kyvystä sitoa vapaiden radikaalien vapauttamia hajoamistuotteita ennen kuin ne ehtivät reagoida elimistön solujen kanssa. Useat tutkimukset ovatkin vahvistaneet polyfenolien kyvyn suojata ihmistä ikääntymiseen liittyviltä soluvaurioilta.

Normaali eläminen, kiire ja haasteet stressaavat ja kuluttavat myös monin muin tavoin. Yleisen antioksidanttisen vaikutuksensa lisäksi polyfenoleista on tässä kontekstissa paljon muutakin hyötyä, sillä tietyt polyfenolit kykenevät aktivoimaan hyvinvointia edistäviä geenejä ja aineenvaihduntareittejä laajalti ja kaikkialla elimistössä.

Rohtos Labsin Huollon vaikutus pohjaa hyvinvoinnin tukemisen kannalta todistetusti keskeisten polyfenolien hyödyntämiseen toisiaan samansuuntaisesti tukevana, oikein annosteltuna kokonaisuutena. Huolto on suunniteltu jokapäiväiseksi valmisteeksi, jonka kerta-annos pyrkii vaikuttamaan kehon että mielen hyvinvointia mahdollisimman laajalti edistävästi ja jonka hyödyt tulevat parhaiten esiin pitkäjaksoisessa käytössä.

Huolto-ravintolisän vaikutukset

Huollon sisältämillä polyfenoleilla on tapauskohtaisesti enemmän tai vähemmän merkittäviä vaikutuksia lähes jokaiseen kehon elintoimintoon, joista nostamme alla esiin arkisen hyvinvoinnin osalta keskeisimpiä;

Huolto ehkäisee osaltaan keskushermoston, aivojen ja muiden elimistön solujen rappeutumista sen yleisen, tulehdusta ehkäisevän antioksidanttivaikutuksen myötä.

Huolto auttaa säätelemään keskushermoston välittäjäaineiden toimintaa ylläpitäen niiden pitoisuuksia, millä on vaikutuksia mm. mielialaan, tunnetiloihin ja muistin normaaliin toimintaan. Lisäksi Huolto lisää aivojen aktiivisuutta muutoin.

Huollolla tukee tehokasta verenkiertoa ja edistää ihon hyvinvointia.

Huolto vaikuttaa sekä sokeri- että rasva-aineenvaihduntaan useiden eri mekanismien kautta.

Huolto tukee tervettä solujen uudistumiskiertoa.

Huolto on tehokas hormonitoiminnan tasapainottaja.

Huolto parantaa subjektiivista hyvinvoinnin kokemusta, sillä yleinen terveydentila (ja esim. tulehdusarvot yksittäisenä muuttujana) on suorassa yhteydessä siihen, miten arvotamme elämämme laatua.

Huolto-ravintolisän sisältämät vaikuttavat aineet

Olemme valinneet Huollon keskeisiksi ainesosiksi:

  • vihreän teen, jota Huolto sisältää sekä Matchan muodossa että tiiviinä, 98% polyfenoleista koostuvana uutoksena,

  • parsakaalin, jota Huolto sisältää sen parsakaalin iduista prosessoituna uutoksena, sekä

  • polyfenoli kversetiinin.

Vihreän tee sisältämiä polyfenoleja kutsutaan katekiineiksi. Niistä keskeisimpiä ovat epigallokatekiini ja epigallokatekiinigallaatti eli EGC ja EGCG, joiden ansiota on suuri osa vihreän teen terveyshyödyistä. Lisäksi vihreä tee sisältää aminohappo L-teaniinia, vitamiineja, mineraaleja, saponiineja ja välittäjäaine GABA:a.

Parsakaalin itu -uute sisältää keskeisimpinä vaikuttavina aineinaan glukorafaania ja 3-indoli-karbidolia, jotka muuntuvat kehossa sulforafaaniksi ja di-indolyylimetaaniksi (eli DIM:ksi). Lisäksi parsakaalin idut sisältävät korkeita pitoisuuksia hyvinvoinnin kannalta merkittäviä folaattia, k-vitamiinia, rautaa ja potassiumia, joiden riittävä saanti tyypillisestä länsimaisesta ruokavaliosta on hankalaa ja puutteet siten verraten yleisiä.

Katekiinit, sulforafaani ja kversetiini tehostavat todistetusti toistensa toimintaa ja yhdessä käytettynä niiden yhteisvaikutus on suurempi kuin osiensa summa.

Huollon sisältämät polyfenolien pitoisuudet ovat maksalle turvallisissa rajoissa. Julkisen huomion kohteena olleen vihreän teen toksisuuden osalta Euroopan Elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on julkaissut vuonna 2018 suosituksen, jonka mukaan ainakin alle 800 mg päiväannoksen katekiineja voidaan katsoa olevan turvallinen. Tämä vastaa 16 kapselin annosta Huoltoa.

Matcha ja vihreä tee- uute; katekiinit ja l-teaniini

Matcha on japanilainen, poikkeuksellisen ravinteikas vihreä tee, joka valmistetaan jauhamalla kokonaisista kuivatuista teelehdistä hienoa pulveria. Matcha tuotetaan varjossa kasvaneiden teepensaiden lehdistä, jolloin lehtiin kertyy merkittävästi enemmän vaikuttavia aineita.

Vihreä tee- uute on luomulaatuisesta vihreästä teestä tehtyä jauhemuotoista tiivistettä, jonka sisältämien polyfenolien määrä on standardisoitu luontaisia pitoisuuksia korkeammaksi. Huollon sisältämä Matcha että vihreä tee- uute sisältävät molemmat kofeiinia ja l- teaniinia niiden luontaisina pitoisuuksina.

EGCG pitää yllä keskushermoston välittäjäaineiden noradrenaliinin ja asetyylikoliinin pitoisuuksia hidastamalla niitä pilkkovien entsyymien toimintaa.

EGCG lisää aivojen aktiivisuutta (mitattu alfa-, beeta- ja theta-aalloissa) erityisesti niillä aivojen alueilla, jotka ovat tärkeitä  ongelmanratkaisussa, sosiaalisissa tilanteissa ja työmuistin toiminnassa. L-teaniinin nauttiminen puolestaan lisää alfa-aaltojen määrää koko aivojen alueella, mikä viestii siitä, että ihminen rentoutuu.

L-teaniini ehkäisee hermoston yliaktiivisuutta vähentämällä sympaattisen hermoston aktivaatiota ja lisäämällä parasympaattisen hermoston aktivaatiota, mikä rauhoittaa yleisesti ja voi vaikuttaa unen laatuun.

EGCG tukee tehokasta verenkiertoa lisäämällä typen tuotantoa. EGCG tukee ihon terveyttä paitsi lisäämällä pintaverenkiertoa, myös suojelemalla ihoa UV-säteilyn haittavaikutuksilta, säätelemällä tulehdustiloja sekä vaikuttamalla osaltaan ihon uudistumiseen, mikä nuorentaa ihoa ja lisää sen elastisuutta.

EGCG tukee jatkuvana prosessina kehossa tapahtuvaa solujen uudistumista mm. laskemalla soluja ja perimää rappeuttavaa tulehdusta sekä säätelemällä karsinogeenisten entsyymien ja valkosolujen eli ns. luonnollisten tappajasolujen toimintaa. Luonnolliset tappajasolut ovat kehon ensimmäinen puolustuslinja mm. tarttuvia tauteja ja solujen mutaatioita vastaan. Terveelliset elämäntavat ovatkin tutkitusti suoraan verrannollisia tehokkaan tappajasolujen toiminnan kanssa.

EGCG tukee sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan normaalia toimintaa mm. auttamalla kehoa suosimaan rasvoja liikunnan aikaisena energianlähteenään, hidastamalla rasvojen imeytymistä ja nopeuttamalla niiden pilkkomista, säätelemällä ns. hyvien ja huonojen (HDL / LDL) kolesterolien välistä tasapainoa sekä parantamalla insuliiniherkkyyttä.

Teen muodossa nautittu kofeiini pitää yllä kahvia tasaisempaa vireystilaa, sillä katekiinit sekä L-teaniini muuntavat kofeiinin vaikutusta. L-teaniini ja EGCG ovat muutoinkin tutkitusti synergistisiä mm. ahdistuneisuuden ehkäisyssä.

Parsakaalin itu- uute; sulforafaani ja DIM

Parsakaali (Brassica oleracea var. italica) on ristikukkaiskasveihin kuuluva viljelykasvi, jota on viljelty Etelä-Euroopassa mahdollisesti jo antiikin Rooman aikana ja joka ei nimestään huolimatta ole sukua parsalle. Parsakaalista käytetään toisinaan sen italiankielistä nimeä broccoli. Parsakaalin idut ovat muutaman päivän ikäisiä parsakaaleja, jotka sisältävät kymmeniä kertoja suurempia pitoisuuksia vaikuttavia aineita verrattuna täysikokoisiin parsakaaleihin.

Parsakaalin sisältämien ainesosien aineenvaihduntatuotteina kehossa syntyvät yhdisteet sulforafaani ja DIM tukevat vastustuskykyämme vaikuttamalla kehon antiviraalisiin ja antibakteriaalisiin mekanismeihin, ja niiden on todistettu laskevan mm. influenssa- ja HPV- virusten määrää ko. virustyypeille altistuneiden kehossa. Lisäksi sulforafaani tukee elimistön vierasaineiden, kuten hyönteismyrkkyjen, raskasmetallien ja pienhiukkasten käsittelyä tehostaen niitä puhdistavien entsyymien toimintaa, mikä auttaa ennen kaikkea normaaliin hengitystoimintaan urbaanissa elinympäristössä.

Sulforafaani lisää veren rikkipitoisuutta normaaleissa rajoissa, samaan tapaan kuin terveydelle varsin hyödyllinen valkosipuli. Rikillä on merkittävä rooli mm. solutason energiantuotannossa, keskushermostossa, verenkierrossa sekä immuunijärjestelmässä ja veren normaali rikkipitoisuus tukee näiden järjestelmien toimintaa.

Sulforafaani ja DIM säätelevät varsin tehokkaasti kehon estrogeenien tuotantoa vaikuttamalla estogeenin tuotannosta vastaavan aromataasi-entsyymin toimintaan. Ne auttavat pitämään estrogeenin ja testosteronin välisen suhteen normaalissa tasapainossa sekä estämään sellaisten haitallisten estrogeenin johdannaisten syntymistä, jotka on yhdistetty mm. kasvaneeseen rintasyövän riskiin.

Sulforafaani ja DIM tukevat EGCG:n tavoin solujen normaalia uudistumista usean eri mekanismin kautta; ne mm. tehostavat tervettä solujen uudistumista tukevien entsyymien toimintaa, nopeuttavat solumutaatioita tukahduttavien geenien toimintaa sekä kykenevät hidastamaan mutatoituneiden solujen kasvua. Sulforafaani tukee tappajasolujen toimintaa lisäämällä tarvittaessa niiden aktiivisuutta.

Sulforafaani edistää EGCG:n tavoin ihon hyvinvointia suojelemalla sitä UV-säteilyltä laskien ihon palamisriskiä, sekä vähentämällä kollageenin hajoamista ja vapaiden radikaalien syntymistä ihokerroksissa.

Sulforafaani tukee EGCG:n tavoin tervettä kolesteroliaineenvaihduntaa, vaikuttaen  haitallisena pidetyn LDL-kolesterolin määrään sekä kokonaiskolesterolipitoisuuteen.

Sulforafaani tukee EGCG:n tavoin tervettä verenkiertoa laskemalla verenpainetta ja vähentämällä veren haitallista sakkaantumista.

Kversetiini

Kversetiini on flavonoidien ryhmään kuuluva polyfenoli, jota esiintyy lukuisissa vihanneksissa, hedelmissä ja viljoissa. Merkittäviä pitoisuuksia kversetiiniä esiintyy mm. lehtikaalissa ja punasipulissa.

Kversetiini on paitsi tehokas antioksidantti, niin ennen kaikkea muiden polyfenolien toiminnan luontainen tehostaja, joka parantaa niiden imeytyvyyttä lisäten moninkertaisesti vaikuttavien aineiden pitoisuuksia verenkierrossa ja keskushermostossa. Imeytyvyyden tehostamisen lisäksi kversetiini hidastaa toisaalla vihreän teen katekiineja pilkkovien entsyymien toimintaa, lisäten sitä kautta edelleen katekiinien pitoisuuksia elimistössä.

Kversetiinin roolina Huollossa on ennenkaikkea toimia katekiinien ja sulforafaanin toiminnan tehostajana.

Piperiini

Piperiini on mustapippurissa esiintyvä flavonoidi, joka vastaa pippurille ominaisesta mausta. Se lisää erilaisten kemiallisten yhdisteiden imeytyvyyttä elimistöön. Se vaikuttaa sekä vatsakalvon pinnalla että maksassa hidastamalla väliaikaisesti tiettyjä maksan entsyymejä, jotka muuten hajottaisivat tehokkaammin haluttuja vaikuttavia yhdisteitä ja nopeuttaisivat niiden poistumista elimistöstä.

Piperiinin roolina on kversetiinin tavoin parantaa Huollon vaikuttavien aineiden imeytyvyyttä sekä nostaa niiden pitoisuuksia verenkierrossa ja siten tehostaa yhdistekokonaisuuden toimintaa.

Huolto-ravintolisän käyttö

Jotta saisit täyden hyödyn käyttämistäsi mikroravinteista on tärkeää käyttää niitä oikein.

Huolto on suunniteltu suun kautta nautittaviksi. Kapselit hajoavat vatsalaukussa yleensä 30–60 minuutin kuluessa nauttimisesta, minkä jälkeen sisältö imeytyy elimistöön, ainesosien tyypistä riippuen joko vatsalaukussa tai suolessa. Vatsalaukun ja suolen muu sisältö voi vaikuttaa olennaisesti siihen, minkä verran vaikuttavia aineita ehtii imeytyä verenkiertoon ruoansulatuselimistön varrella.

Nauti Huolto mahdollisimman tyhjään vatsaan, mielellään siten, että edeltävästä ateriasta on kulunut yli kaksi tuntia ja seuraava ateria on aikaisintaan tunnin kuluttua. Proteiinit heikentävät Huollon vesiliukoisten vaikuttavien aineiden imeytymistä merkittävästi, joten niiden nauttimista yhdessä Huollon kanssa tulee välttää.

Huolto on suunniteltu jatkuvaan päivittäiseen käyttöön, tyypillisesti kahden kapselin kerta-annoksena. Kahden kapselin annos Huoltoa sisältää yhteensä 100 mg EGC / EGCG:tä. Suosituksemme päivittäiseksi maksimiannokseksi on kahdeksan kapselia Huoltoa eli 400 mg EGC / EGCG:tä. Tieteellisissä tutkimuksissa näiden katekiinien yllä listattuja hyötyjä on saavutettu 100–400 mg:n annostuksilla.

Osta HUOLTO Ruohonjuuren verkkokaupasta >>