RUOHONJUURI-PALKINTO JA -APURAHAT

Ruohonjuuren kuukauden lahjoitukset

Ruohonjuuri-rahastosta jaetaan vuosittain yksi palkinto ja yksi tai useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan, joka edistää energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä.

Ruohonjuuri-palkinnon ja Ruohonjuuri-apurahan saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, työryhmiä tai kansalaisliikkeitä.

Palkinnon ja apurahojen hakuajoista ilmoitetaan tällä sivulla.

Vuoden 2017 Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen saajat >>

Aiempien vuosien Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen saajat >>

Ruohonjuuri-rahaston säännöt >>