RUOHONJUURI-APURAHAT JA RUOHONJUURI-PALKINTO

Ruohonjuuri-rahastosta  jaetaan vuosittain yksi palkinto sekä useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan,
jotka edistävät energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä.

Vuonna 2019 palkinnon ja apurahojen teemana on hiilineutraali toiminta.

Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat ovat vähintään 1 000 ja enintään 5 000 euroa. Palkinnon tai apurahojen saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, työryhmiä tai kansalaisliikkeitä. Samaan hankkeeseen tai saajalle voi joko esittää palkintoa tai hakea apurahaa.

Ruohonjuuri-palkintoa voi esittää ja apurahaa hakea tiivistelmälomakkeella, jonka saat myymälästämme tai ladattua alla olevasta linkistä.

Esitykset ja hakemukset osoitettiin Ruohonjuuri Oy:n hallitukselle 8.9.2019 mennessä.

 

Lataa hakulomake tästä:

Ruohonjuuri rahaston hakulomake / palkintoehdotus

Aiempien vuosien Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen saajat >>

Ruohonjuuri-rahaston säännöt >>

Tietosuojaseloste >>