RUOHONJUURI-PALKINTO JA -APURAHAT 2018

 

Ruohonjuuri-rahastosta  jaetaan vuosittain yksi palkinto sekä useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan,
jotka edistävät energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä.

Vuonna 2018 palkinnon ja apurahojen teemana on kierrätys ja uusiokäyttö.

Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat ovat vähintään 1 000 ja enintään 5 000 euroa. Palkinnon tai apurahojen saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, työryhmiä tai kansalaisliikkeitä. Samaan hankkeeseen tai saajalle voi joko esittää palkintoa tai hakea apurahaa.

Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen hakuaika 2018 on päättynyt. Palkinnon ja apurahojen saajat julkistetaan 15.10. 2018. 

 

Aiempien vuosien Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahojen saajat >>

Ruohonjuuri-rahaston säännöt >>

Tietosuojaseloste >>