Nordic For You

Nordic For You

Nordic For You
Luonnosta kerättyjä, puoliviljeltyjä ja kokonaan viljeltyjä villiyrttejä ja luonnonkasveja Suomesta. 
  • Keruu tarkoittaa sitä, että kasvit kerätään niiden luontaisilta kasvupaikoilta. Osa paikoista on toistuvia, osa vaihtuu riippuen siitä, kuinka keruualuetta on metsänhoidollisesti käsitelty. 
  • Puoliviljelyllä tarkoitetaan sitä, että parannetaa kasvien kasvuedellytyksiä harventamalla puustoa, niittämällä ja parantamalla vesitaloutta. Osa Nordic For Youn tilan kasvatusalasta on varattu puoliviljelyyn ja sen menetelmien kehittämiseen. 
  • Viljelyllä tarkoitetaan lähinnä luonnon lisäysaineiston laittamista riviin. Näin toimitaan sellaisten kasvien osalta, joita tarvitaan enemmän. Rivissä kasvavat luonnonkasvit on nopeampi kerätä ja toimittaa jatkokäsittelyyn. Kaikki kasvatus tapahtuu luomuehtojen mukaan.