Ruohonjuuren gua shat ovat vastuullisempi valinta

Guardian-lehti uutisoi taannoin kristallikivien louhinnan epäeettisyydestä ja haitallisuudesta ympäristölle. Onneksi myös louhintaa voi tehdä ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen: Ruohonjuuressa myytävien gua shojen ja kasvorollereiden kivet on tuotettu eettisesti kestävämmällä tavalla. Maailma ei kuitenkaan ole todellakaan vielä valmis - mitä esimerkiksi kaivostyöläisten olosuhteisiin globaalisti tulee. Askeleita kohti parempaa on otettu, mutta matka on vielä kesken.
Yin Your Skin gua sha by Katja Kokko
Kuva: Inna Haataja

Katja Kokon Yin Your Skin gua sha ja kasvorollerit

Katja Kokon Yin Your Skin -ihonhoitovälineiden raaka-aineena paistattelevan jade on xiuyan-jadea, joka on peräisin Xiuyan kaupungista, Liaoningin maakunnasta Kiinasta. Jokaisesta gua sha- ja kasvoroller-mallista on olemassa sertifikaatti, joka todistaa, että jadelaatu on identifioitu kolmannen osapuolen toimesta, joka arvioi ja tutkii jadelaatuja. Lisäksi Kokko on saanut raportin louhoksen työolosuhteista, turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista sekä toimenpiteistä, joilla jaden louhinnan kestävyys taataan ja toimenpiteistä, joilla ympäristöä, kasvustoa ja maaperää korjataan. Myös sekä työoloista että -turvallisuudesta on saatu luotettavat selvitykset. Raportit ovat englanniksi ja ne tullaan lähiaikoina kääntämään suomeksi, jolloin seikkaperäinen tieto tuotteiden taustoista on kaikkien helposti saatavassa muodossa.  

Infinitan kasvorollerit Ruohonjuuresta

Infinitan gua sha ja kasvorollerit

Myös toinen Ruohonjuureen gua shoja ja kasvorollereita toimittava yritys, Infinita Oy, takaa tuotteidensa eettiset taustat. Heidän tuotteillaan on Pakistanin hallituksen myöntämän sertifikaatti. Infinita on suomalainen pieni perheyritys, joka pyrkii toiminnassaan ihmisläheisyyteen ja läpinäkyvyyten. Pontimena on vahva tahto ihmisten, eläinten ja luonnon kunnioittamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. 

- Yhdessä luotettavien, pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen on yrityksellemme elintärkeää. Kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista ja vastuullista liiketoimintaa.

 

Skinmood Gua sha Ruohonjuuresta

Hyvän Olon Maailman SkinMood -gua sha

Hyvän Olon Maailman Ruohonjuureen toimittamien gua shojen suhteen asiat ovat myös kunnossa. Tehtaan toimintaan ja ruusukvartsin laatuun on käyty tutustumassa paikan päällä Kiinassa. Epäinhimillisia työoloja ei sallita ja olosuhteet työaikakirjanpitoineen tarkastetaan viranomaisten toimesta säännöllisesti. 

- Olen tehnyt oman toimittajani kanssa töitä useamman vuoden ajan, ja heillä on kokemukseni mukaan asiat kunnossa sekä toimiston, että tehtaan puolella. Yhteyshenkilöni Michelle on tosi tarkka kaikista asioista, jotka liittyvät tuotteen laatuun ja tuotanto-olosuhteisiin. Michelle yrityksineen valikoituikin yhteistyökumppanikseni juuri siksi, että hän vakuutti minut siitä, että kaikki selvitykset kunnolla ja tuotetta etsitään parhaimman vaihtoehdon mukaan - ei halvimman hinnan perusteella. Hän etsii aina parhaan ja luotettavimman toimittajan, ja tarkistaa, että he ovat hoitaneet raaka-aineiden testaamisen ja heillä on esittää niistä todistukset ja lähettää minulle näytteet lopullista päätöstä varten, Tarja Vuorinen Hyvän Olon Maailmasta kertoo.

Kriteerit täyttävää gua shaa etsittäessä näytteet pyydettiin useammalta tehtaalta ja valitussa tehtaassa käytiin tutustumassa kaksi kertaa ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Hyvän Olon Maailman maahantuoman SkinMood-guashan valmistanut tehdas oli ehdokkaista ainoa, jolla oli esittää sertifikaatteja, joilla todistaa raaka-aineen alkuperä sekä raskasmetallitestitulokset, joilla on tutkittu kivien piit, arseenit, elohopeat, lyijyt, vismutit sekä nikkelit.

 - Kiinalaisten kaivosten osalta Michelle kertoi, että Kiinan valtio on nyt ottanut erityiseen tarkkailuun juuri kaivostyöläisten olosuhteet, koska siellä on tapahtunut onnettomuuksia menneinä vuosina. Eli tältä osin työolosuhteet ovat jo erikoistarkkailun alla ja siten tilanne on paljon parempi kuin mitä muutama vuosi sitten. Tarkkailu sekä tarkistukset ovat tuottaneet tulosta, ja onnettomuuksien määrät ovat laskeneet huomattavasti, Vuorinen raportoi.

 - Orjatyövoiman käyttö on Kiinassa nykyään lailla kielletty ja valtiolla on erillinen osasto suojelemassa työläisten oikeuksia. Jos tehdas yrittää teettää ylipitkiä työpäiviä, eli sopimuksessa olevia työpäiviä pidempiä päiviä, voivat työntekijät valittaa asiasta ja valvontaosasto rankaisee rikkeestä tehtaanjohtajaa sakoilla. Sakkouhka toimii kuulemma hyvin. Sakkouhka toimii ei pelkästään työajan noudattamisessa, vaan myös työskentelyolosuhteiden noudattamisessa. Lain noudattamista tarkkaillaan tekemällä tarkistuskäyntejä tehtailla. Suurissa moderneissa kaupungeissa asiat ovat muuttuneet paljon ja työntekijät uskaltavat jo vaatia asioita itselleen. Selvitykseni mukan gua shaa valmistavan tehtaan osalta Kiinassa kaikki asiat ovat kunnossa. Kun nämä asiat oli selvitetty, niin siirryimme selvittämään kvartsin alkuperämaan olosuhteita, hän jatkaa.

SkinMood -sarjan gua shassa käytettävän ruusukvartsin osalta toimitusmaana on Etelä-Afrikka ja siellä Cape Town. Näin ollen tuote on jäljitettävissä aina raaka-aineeseen saakka. SkinMood-sarjan guashojen ruusukvartsia louhivasta kaivoksesta on saatu sertifikaatti, joka osoittaa kaivostoiminnan (ympäristönäkökuhtineen ja työolosuhteineen) olevan maan lain mukaista.

Cape Townissa sijaitsevat kaivokset ovat alueen elintärkeä työllistäjä ja siellä, kuten Etelä-Afrikassa on esiintynyt väärinkäytöksiä, joihin on puututtu ja olosuhteita on parannettu vuosi vuodelta sulkemalla kokonaan tai väliaikaisesti kaivoksia ja uhkaamalla toimilupien menettämisellä. Näiden parannustoimenpiteiden suurina yksittäisinä harppauksista oli, kun ANC:n pääsihteeri Gwede Mantashe ilmoitti korruption ja hallinnollisten epäkohtien vuoksi vuoden 2013 alussa, että kaivosyhtiöt, jotka syyllistyvät korruptioon tai väärinkäytöksiin, menettävät kaivoslupansa. Toinen merkittävä tapaus oli vuonna 2017 tapahtunut kultakaivoksen suuronnettomuus, jonka jälkeen Etelä Afrikan presidentti Thabo Mbekin määräsi perusteelliset turvallisuustarkastukset kaikille toimiville kaivoksille. Tarkastusten jälkeen useita kaivoksia suljettiin ja ne saivat toimintaluvan takaisin vasta, mikäli korjaustoimenpiteet oli tehty.

 - Olosuhteet eteläafrikkalaisilla kaivoksilla ovat monin paikoin edelleen haastavat. Sitä ei voi kiistää, mutta epäkohtia on etsitty ja niitä on parannettu jatkuvasti. Lähes kaikkien Etelä-Afrikan kaivosten työskentelyolosuhteet ovat kansainvälisten vertailujen mukaan nykyään samaa tasoa kuin muualla maailmassa. Haasteita ovat edelleen esimerkiksi kuumuus ja piioksidipöly. Kaivoksissa tehdään jatkuvaa työtä ja parannetaan mm. ilmanlaatua paremmilla ilmastointijärjestelmillä, Tarja Vuorinen kertoo. 

Eteläafrikkalaisilla kaivoksilla panostetaan henkilökunnan kouluttamiseen ja perehdyttämiseen työturvallisuuden parantamiseksi aiempaa enemmän. Kaivostyöläiset ovat myös itse niin lakkojen kuin oikeustoimienkin avulla saaneet myös lukuisia parannuksia aikaan. Haasteita kuitenkin riittää edelleen paljon, sillä juuri kaivostoiminta on aloista sitä hankalinta aluetta - kaikkialla maailmassa.

Työolosuhteita kaivoksissa ei hetkessä saada täydellisiksi, mutta sinnikäs puurtaminen parempaan päin jatkuu herkeämättä. Suurin osa asioista on jo nyt kunnossa, mutta maailma ei ole täysin valmis tässäkään asiassa.

- Kaikki osapuolet ovat luvanneet kiinnittää ongelmakohtiin huomiota sekä muuttaa toimintaansa eettisempään suuntaa. Kaivoksen osalta työ jatkuu vielä kauan eikä kaikkiin asioihin löydy hetkessä korjaavaa toimenpidettä. Myös ympäristön palautuminen vie aikansa, mutta asioiden nostaminen esiin ja niihin palaaminen ja toimenpiteiden valvominen saa asiat pikkuhiljaa aiempaa paremmalle tasolle Vuorinen toteaa

Vaikka hän toteaakin olevansa “vain yksi pieni nainen” isossa maailmassa, jatkaa hän päämäärätietoisesti eettisyyden edistämistä. Hyvän Olon Maailman Vuoriselle tuotteiden taustojen ja laadun selvittäminen on tärkeää sekä nyt että tulevaisuudessa.

Työterveysongelmia esiintyy mm. kaivos- ja louhinta-alalla  myös Suomessa

Globaaleja kaivostyöolosuhteita tutkiessaan Hyvän Olon Maailman Vuorinen löysi häntä yllättänyttä tietoa asiasta Suomen osalta.

- Hannele Oikarisen, Riitta Saunin, Markku Linnainmaan ja Panu Oksan tekemien tutkimusten mukaan kvartsipöly on edelleen ongelmana jopa Suomessa. On arvioitu, että Suomessa noin 70 000 työntekijää altistuu työssään kvartsipölylle, joka johtaa keskimäärin 20:n altistusvuoden jälkeen silikoosiin. Tällaisia töitä ovat kaivos-, louhinta-, kivi- ja rakennustyö sekä teollisuuden toimialoista valimotyö sekä lasin, posliinin, sementin, laastin, tiilien, betonin sekä muiden savi- ja kivituotteiden valmistus. Suurimmille kvartsipölypitoisuuksille altistuvat erityisesti kivityöntekijät ja rakennustuoteteollisuuden työntekijät, Hyvän Olon Maailman Vuorinen kertoo.

 Tehtävää työterveyden saralta löytyy siis myös Suomesta. Rohkeasti parempaan päin!