Ruohonjuuri-palkinnon ja apurahojen saajia 2014-2019

 

2019

Ruohonjuuri-palkinto (5000 euroa) myönnettiin Jukka Lassilalle, jonka luotsaama Osuuskunta Oma Maa on tehnyt  pitkäjänteistä kehitystyötä luonnonmukaisen, ympäristövaikutuksiltaan hiilinegatiivisen ruoan tuottamiseksi  jo 10 vuotta

Ruohonjuuri-apurahojen saajiksi vuonna 2019 valittiin: Bonsai Ekosysteemi ry (3000 euroa), joka tutkii spirulinalevän mahdollisuuksia hyönteiskasvatuksessa,  Eettisen kaupan puolesta ry (2000 euroa) ylikuluttamisen mielettömyyttä kritisoivan ja vaatteiden kestävää käyttöä korostavan videon tuottamiseen,  Hiilitarhurit (2000 euroa) Hiilitarhurin käsikirja -hankkeen toteuttamiseen, Potkuri Ensemble (1000 euroa) Utu ja Myrsky – Muovimeren pelastuspartio -lastenteatteriesityksen tekemiseen ja Ruokavaunulle Ketterä kioski-sopimuksen solmimista varten.

Ruohonjuuri-apurahoilla palkittiin myös Marika Lohen humuskampanja-hanke kaupunkilaisten saamiseksi mukaan hiiliviljelyyn ja maanparantamiseen  (2000 euroa). Apurahoja jaettiin lisäksi Paula Lönnemolle hiilineutraaliuteen pyrkivien kansalaisryhmien (Salon TasausKohtuusPaja, Ilmastoviisas Salo -ryhmä ja Meidän metsämme  -työryhmä) toimintaan (3500 euroa), Elisa Niemelle Unelmamatka hiilineutraaliin tulevaisuuteen -viestintäkokonaisuuden toteuttamiseen (5000 euroa) ja Joel Rosenbergille Pohjoista pähkinää purtavaksi -kirjan tekemiseen (4000 euroa).

Lisäksi Ruohonjuuri-apurahalla palkittiin Micael Warg / Gilla Grisar, joka vastamainoskampanjallaan pyrkii lihankulutuksen vähentämiseen vastustamalla EU:n porsaanlihan syöntiä edistävää kampanjaa (2000 euroa).

2018

Ruohonjuuri-palkinnon (5000 €) sai Meeri Särkkä kiertotalous edistämiseen keskittyneestä työskentelystään.

Ruohonjuuri-apurahan saivat:

 

2017

Ruohonjuuri-palkinto (5000 €) myönnettiin Anniina Nurmelle kymmenen vuoden mittaisesta työstä vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntijana ja alan pioneerina.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Lisäksi Helsingin YK-nuoret saivat 1 500 € suuruisen apurahan Rooman opintomatkaa varten sekä Heini Rosvall 1 000 € apurahan WWOOFin toiminnan edistämiseen.

 

2016

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Sampo Soimakalliolle. Palkintoperusteluissa korostettiin sitä, että hän on ”ansiokkaalla tutkimuksellaan ja viestinnällään pyrkinyt tarmokkaasti edistämään julkishallinnon, teollisuuden, opiskelijoiden ja kansalaisten tietämystä ilmastonmuutoksen hillinnästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista”.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Ruohonjuuri-apuraha (1 000 €) myönnettiin Africa Health and Community Program’in Petra Matsille valistus- ja työpajatyöhön Kiberan slummialueen ympäristön parantamiseksi Keniassa.

 

2015

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Herttoniemen ruokaosuuskunnan Kaupunkilaisten oma pelto –hankkeelle työstä viisaan ruoantuotannon ja luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämiseksi. Kaupunkilaisten oma pelto tarjoaa kaupunkilaisille vaihtoehtoisen, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän tavan tuottaa luonnonmukaista ravintoa.

Ruohonjuuri-apurahan (3 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Ruohonjuuri-apuraha (1 000 €) myönnettiin Helmi Seppälälle Perussa tapahtuvaan tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on edistää raaka-aineiden kestävää käyttöä yhteistyössä paikallisten kanssa.

 

2014

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Ravintolapäivälle, joka on rikastuttanut Suomen ruoka- ja kaupunkikulttuuria, lisännyt yhteisöllisyyttä ja kaupunkilaisten aktiivisuutta. Ravintolapäivä on myös tuonut Suomelle runsaasti positiivista, kansainvälistä huomioita sekä suomalaisena tee-se-itse- innovaationa lähtenyt leviämään useisiin maihin.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat: