Ruohonjuuri-palkinnon ja apurahojen saajia 2014-2018

 

2018

Ruohonjuuri-palkinnon (5000 €) sai Meeri Särkkä kiertotalous edistämiseen keskittyneestä työskentelystään.

Ruohonjuuri-apurahan saivat:

 

2017

Ruohonjuuri-palkinto (5000 €) myönnettiin Anniina Nurmelle kymmenen vuoden mittaisesta työstä vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntijana ja alan pioneerina.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Lisäksi Helsingin YK-nuoret saivat 1 500 € suuruisen apurahan Rooman opintomatkaa varten sekä Heini Rosvall 1 000 € apurahan WWOOFin toiminnan edistämiseen.

 

2016

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Sampo Soimakalliolle. Palkintoperusteluissa korostettiin sitä, että hän on ”ansiokkaalla tutkimuksellaan ja viestinnällään pyrkinyt tarmokkaasti edistämään julkishallinnon, teollisuuden, opiskelijoiden ja kansalaisten tietämystä ilmastonmuutoksen hillinnästä, sen haasteista ja mahdollisuuksista”.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Ruohonjuuri-apuraha (1 000 €) myönnettiin Africa Health and Community Program’in Petra Matsille valistus- ja työpajatyöhön Kiberan slummialueen ympäristön parantamiseksi Keniassa.

 

2015

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Herttoniemen ruokaosuuskunnan Kaupunkilaisten oma pelto –hankkeelle työstä viisaan ruoantuotannon ja luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämiseksi. Kaupunkilaisten oma pelto tarjoaa kaupunkilaisille vaihtoehtoisen, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän tavan tuottaa luonnonmukaista ravintoa.

Ruohonjuuri-apurahan (3 000 €/apuraha) saivat seuraavat:

Ruohonjuuri-apuraha (1 000 €) myönnettiin Helmi Seppälälle Perussa tapahtuvaan tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on edistää raaka-aineiden kestävää käyttöä yhteistyössä paikallisten kanssa.

 

2014

Ruohonjuuri-palkinto (5 000 €) myönnettiin Ravintolapäivälle, joka on rikastuttanut Suomen ruoka- ja kaupunkikulttuuria, lisännyt yhteisöllisyyttä ja kaupunkilaisten aktiivisuutta. Ravintolapäivä on myös tuonut Suomelle runsaasti positiivista, kansainvälistä huomioita sekä suomalaisena tee-se-itse- innovaationa lähtenyt leviämään useisiin maihin.

Ruohonjuuri-apurahan (4 000 €/apuraha) saivat seuraavat: