The Planet Company - yhdessä muutamme maailmaa!

Jos kaikki yritykset oikeasti toimisivat siten, kun vastuullisuusraporteissaan julistavat, olisi maailmassa yritysten toiminnasta aiheutuvia ympäristö- ja oikeudenmukaisuusongelmia merkittävästi nykyistä vähemmän.
The Planet Company - yhdessä muutamme maailmaa!

Meille Ruohonjuuressa vastuullisuus tarkoittaa suureellisten paperipumaskojen sijaan pieniä, jokapäiväisiä tekoja. Ajatus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ja reilusta meiningistä on yrityksemme elämänlanka - ja kaiken toiminnan perusta. Tahdomme kannustaa aitoon vastuullisuuteen kaikkia muitakin yritksiä ja organisaatioita - ja juuri siksi olemme alusta asti olleet mukana The Planet Company -yhteisöpalvelussa. The Planet Company -nettisivuilla yritykset kertovat omista hyvistä teoistaan ja kannustavat muitakin konkreettisiin toimiin paremman maailman puolesta. Osaan Ruohonjuuren hyvisteoista voi tutustua tästä!

Ruohonjuuren tavarantoimittajista sertifioitua luonnonkosmetiikkaa ja kynttilöitä valmistava Kaurilan sauna on myös mukana menossa tarjoamalla hyvää työtä vaikeasti työllistyville ihmisille. Kaurilan saunan vakituisesta henkilöstöstä vähintään 20 % koostuu vaikeasti työllistyvistä henkilöistä, jotka ovat olleet esimerkiksi pitkäaikaisesti työkyvyttömiä tai eivät puhu lainkaan suomea.

- Uskomme, että hyvä ja sopiva työ on paras tapa kuntouttaa työkyvyttömiä ja haluamme auttaa niitä, joiden on muuten vaikea löytää työpaikkaa, Saara ja Jaakko Kaurilan saunalta kertovat.

Myös artesaanikombuchaa valmistava Kellaripanimo on mukana Planet Company -yhteisössä missionaan maaseutuyhteisön voimaannuttaminen yritystoiminnan kautta.

Kellaripanimo toimii vuonna 1997 perustetun Keuruun Ekokylän liepeillä. Vuoteen 2013 asti yhteisö toimi ilman varsinaista omaa elinkeinotoimintaa.

- Kun tulin Ekokylään vuonna 2013, niin yksi perustajajäsen toivotti minut tervetulleeksi sanoin “sinua on odotettu 16 vuotta”. Eli perustajäsenet olivat taustaltaan jotain aivan muuta kuin yrittäjiä, heillä oli kylläkin monia yhteisön perustamiseen vaadittavia taitoja ja kykyjä, mutta kenenkään heidän roolinsa ei ollut toimia Ekokylän yrittäjänä, Kellaripanimon Henri muistelee.

Nykyäänkin Kellaripanimon toimintaan osallistuvat ihmiset  ja elämänpiiri ylipäätään ovat samat kuin alussa. Yritystoiminnan skaala ei ole suuri, mutta siitä on saanut pieniä tuloja suuri joukko ihmisiä.

- Ekokylässä on mahdollisuus saada asuminen ja kuukauden ruokailut edullisimmillaan 200 eurolla, ja siten pienetkin palkat kombuchahommista mahdollistavat monelle elämäntavan, jossa enemmän aikaa ja energiaa on mahdollista fokusoida itselle tärkeisiin asioihin.

Rannat puhtaiksi roskista!

Ruohonjuuren työntekijöillä on mahdollisuus käyttää palkallista työaikaansa vapaaehtoistyöhön paremman maailman puolesta. Joka ikinen kuukausi yksi ruohonjuurelainen pääsee yhdeksi päiväksi töihin itse valitsemaansa järjestöön tai muuhun parempaa maailmaa rakentavaan projektiin. Palkan tästä vapaaehtoistyöpäivästä maksaa Ruohonjuuri. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan!

Ruohonjuuren verkkokaupan parissa ahertava Tiina vietti vapaaehtoistyöpäivän Stansvikin rantoja roskista siivoten.  Hän organisoi siivousporukan, jonka kanssa päivän aikana kerättiin luonnosta pois yhteensä 1101 roskaa.

Tiina kertoo arvostavansa sitä, että Ruohonjuuren työntekijät voivat käyttää päivän valitsemansa hyvän asian puolesta.

- Monet muutkin yritykset ovat alkaneet tarjota mahdollisuutta, mutta usein asia liittyy läheisesti omaan ammattiin eli esimerkiksi IT-alalla koodataan tai mainostoimisto tekee mainoskampanjan hyvän asian puolesta laskuttamatta tehdystä työstä. Ruohonjuuren tapa antaa mahdollisuuden tehdä jotain aivan muuta, omasta ammattialasta poikkeavaa, ja vapaaehtoispäivä toimikin hyvin myös virkistävänä vaihteluna toimistotyöviikon keskellä, Tiina kertoo tyytyväisenä.