Ruohonjuuren luonnonkosmetiikkatuotteiden mica-mineraali on vastuullisesti tuotettua

Kaikki mikä kiiltää, ei ole kultaa. Kosmetiikkatuotteissa kauniisti kimalteleva mica-mineraali voi joskus olla tuotettu epäinhimillisissä olosuhteissa laittomilla kaivoksilla. Ruohonjuuressa myytävien luonnonkosmetiikkatuotteiden sisältämä mica tuotetaan vastuullisesti  - ihmistä ja luontoa kunnioittaen sekä paikallisten ihmisten elinolosuhteita parantaen.
MICA ruohonjuuri
Kosmetiikkateollisuuden hyödyntämää mica-mineraalia louhitaan joskus hengenvaarallisissa olosuhteissa - myös näppäräsormisia ja ahtaisiinkin oloihin mahtuvia lapsia työvoimana käyttäen. Vaikka tilanne maailman mica-kaivoksilla onkin parantunut aiemmasta, on laittoman kaivostoiminnan kitkeminen sujunut verkkaisesti. Kosmetiikan lisäksi mica-mineraalia käytetään laajelti esimerkiksi myös pienelektroniikassa.

Globaalisti mica-mineraalin tuotantoon liittyy siis kahmalokaupalla epäkohtia - mutta onneksi vastuullistakin tuotantoa on. Muutama vuosi sitten lukuisat yritykset ja kansalaisjärjestöt käynnistivät mica-mineraalin vastuullista tuotantoa vaativan kampanjan (Responsible Mica Initiative, RMI), joka on edistänyt tilannetta. Monet kosmetiikkayritykset hoisivat mican tuotantoketjun vastuullisuusasiat kuntoon ja liittyivät RMI:n jäseniksi. Sen sijaan autoalan yrityksiä ei vielä ole saatu yhtäkään vastuullisen mica-tuotannon taakse ja elektroniikka-alaltakin mukaan on lähtenyt vain yksi firma.

Pulpe de Vie


Ruohonjuuressa myytävän, hävikkihedelmiä ja -vihanneksia hyödyntävän Pulpe de Vie -tuotesarjan muutamissa tuotteissa raaka-aineena komeileva mica-mineraali on tuotettu sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Tuotantoa säännöllisin tarkastuksin valvoo intialainen IGEP Foundation (Indo-German Export Promotion Project). IGEP tekee kaksi kertaa kuukaudessa tarkastuksia kaivoksille varmistaen mm. sen, ettei lapsityövoimaa käytetä ja että turvallisuus-, terveys- ja muut  työolosuhdeasiat ovat kunnossa. 

Tämän lisäksi Environmental Resource Management (ERM) huolehtii toisena tahona siitä, että ympäristövaikutukset tulevat minimoiduiksi ja työolosuhteet ovat asialliset. ERM tutkii tilanteen vuosittain kyselyin ja tarkastuksin.  

Yhteistyössä intialaisen IGEP-säätiön kanssa Pulpe de Vie tekee uutterasti hommia parantaakseen mica-kaivosten lähettyvillä asuvien ihmisten elämää. He tukevat taloudellisesti kolmea koulua ja ovat tämän lisäksi mukana tarjoamassa opetusta räätälin ja kirvesmiehen ammattiin. Neljännen koulun oppilaille Pulpe de Vie tarjoaa apurajoja, joiden turvin he voivat opiskella pidemmälle.  Yli 500 lasta ja nuorta hyötyy vuosittain näistä tukitoimista.  

Yhdessä IGEP-säätiön kanssa Pulpe de Vie tukee myös paikallisten terveyskeskusten toimintaa. Tuellaan kaksi lääketieteen ammattilaista työskentelee terveyskeskuksessa, jonka ansiosta terveyspalveluja on saatavilla aiempaa helpommin alueella asuvilla 20 000 ihmiselle.

Pulpe de Viellä korostetaan kaikessa toiminnassa pitkäjänteisyyttä ja kestävää liiketoimintaa:

- Ajattelemme sukupolvia kvartaaleiden sijasta. Siksi meille on itsestään selvää, että toimimme vastuullisesti. Tämä eetos on mitä kestävän liiketoiminnan menestyksen perustana. 

Kuten Ruohonjuuressa myös Pulpe de Viellä uskotaan, että maailma on muutettavissa parempaan päin ja yritystenkin on tehtävä tässä osansa. Pulpe de Vielle vastuullinen toiminta tarkoittaa etsimistä, kuuntelemista ja asioiden parantamista. 

Niin Pulpe de Viellä kuin Ruohonjuuressakin vastuullisuutta eletään arkisina tekoina ja päätöksinä ihan joka päivä. Kunnioitamme vilpittömästi asiakkaidemme, työntekijöidemme ja yhteiskunnan etua.

Mitä mica-mineraalin tuotantoon tulee, kaivosten työolosuhteiden asiallisuus on Pulpe de Vielle itsestäänselvä vaatimus. Osassa sarjan tuotteita käytetään pohjois-intialaista micaa.

- Lapsityövoiman käyttö on erittäin yleistä tällä alueella, jota vaivaa köyhyys ja poliittinen epävarmuus. Siksi olemmekin huolellisesti varmistaneet sen, että tuotteisiimme käytettävä mica-mineraali on peräisin yksinomaan vastuullisesti pätevistä, lisensoiduista kaivoksista. Tämä on ainoa tapa varmistaa se, että kaivokset ja jalostuslaitokset noudattavat sosiaalisia normeja. Toimitusketjumme on rakennettu niin, että meillä on suoraan mahdollisuus vaikuttaa kaivostuotantoon, ja lisäksi käytössämme on joukko valvontamekanismeja. Näin toimiessamme voimme varmistaa, että ihmisoikeudet kaivoksilla toteutuvat ja koko mica-mineraalin tuotantoketju on vastuullinen, Pulpe de Vie:ltä täsmennetään.

Pulpe de Vie arvostaa suoria suhteita kaivostoimijoiden ja mica-jalostamojen kanssa. Intian Kolkatassa työskentelevä hankintahenkilöstö on suorassa yhteydessä kaivoksiin, joille puolestaan ​​on annettu selkeät toimintaohjeet niin ympäristötstandardien kuin sosiaalistenkin vaatimusten osalta. Näiden toimenpiteiden lisäksi tuotantoa valvotaan tarkastuksin tämän jutun alussa mainituilla tavoilla.

Ruohonjuuren luonnonkosmetiikan mica-mineraali on vastuullisesti tuotettua. Mica-mineraalia käytetään esim. luomiväreissä.

Boho

Boho Green -värikosmetiikkasarjan Hanane Bourim vahvistaa myös, että kaikki Bohon käyttämä mica on vastuullisesti tuotettua ja sen myötä lapsityövapaata. Bohon mineraalitoimittaja on mican vastuullisen tuotannon puolesta työskentelevän Responsible Mica Initiative program:in eli RMI:n jäsen. 

Boho Green on myös mukana tukemassa kaivosalueilla asuvien ihmisten elämää auttamalla koulujen ja sairaaloiden rakentamisessa. 

Madara

Myös Madaran tuotteissa käytetty mica-mineraali on vastuullisesti tuotettua. Madaran raaka-ainetoimittajilla on sertifikaatit mica-mineraalin vastuullisesta tuotannosta. Niidenkin myötä mica-mineraalin toimittajat ovat sitoutuneet asiallisiin toimintatapoihin, joissa lapsityövoima on ehdottomasti kielletty ja joissa työolosuhteet ovat kunnossa ja ympäristöhaitat minimoitu.

Selvityksemme mukaan myös kaikkien Evolve-, Acorelle-, Lily Lolo- ja Bybi Beauty -luonnonkosmetiikkatuotteiden sisältämä mica-mineraalit ovat vastuullisesti tuotettuja.

HUOM! Päivitämme tätä blogojuttua seikkaperäisemmäksi myös em. sarjojen osalta - ja muidenkin luonnonkosmetiikkatuotteidemme tiimoilta sitä mukaa, kun saamme sertifikaatteja ja muuta tarkempaa tietoa mica-mineraalin tuotantoon vastuullisuuden saralta.