Ruohonjuuri-apurahoja luontokadon estämiseen ja hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseen

Luontokatoa vastaan, kestävämmän planeetan puolesta! Yhdessä muutamme maailmaa: Ruohonjuuri-apurahat jaettiin taas - tällä kertaa Ruohonjuuren 39-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Vuonna 2021 teemana oli luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokadon estäminen sekä hiilineutraali tulevaisuus. Apurahojen muodossa Ruohonjuuri lahjoitti tänä vuonna yhteensä 13 500 euroa paremman maailman rakentamiseen.
Ruohonjuuri-apurahoja luontokadon estämiseen ja hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseen

Ruohonjuuri apurahoilla palkittiin tänä vuonna Laura Hamdi (1000 euroa), Aino Haavio (2500 euroa), Clara Lizarazo (4000 euroa), Power Shift (4000 euroa), Tampereen 4H-yhdistys (1000 euroa)  ja Stansvikin kyläyhdistys (1000 euroa).

Laura Hamdi sai Ruohonjuuri-apurahan Itämeren lääkejäteongelman ratkaisemiseen. Pyrkimyksenään on kehittää jätevedenpuhdistamoissa käytettävä bioreaktori, jolla tulehduskipulääkkeiden jäämät saataisiin poistetuksi jätevedestä.

Ruohonjuuri tuki apurahallaan myös tutkivaa journalismia, jonka avulla Aino Haavio selvittää Green dealin ympäristövaikutuksia Afrikassa. Apurahan turvin Haavio tulee viestimään Iuontokadon hillitsemisestä ja hiilineutraaliuden tavoittelusta tavalla, joka ei yleensä ole journalismin viitekehyksessä taloudellisesti mahdollista. Haavio tulee tuottamaan laajasti taustoitettuja, uusia näkökulmia avaavia juttuja, joissa ääneen pääsevät myös kehittyvien maiden asiantuntijat.

Clara Lizarazolle myönnettiin Ruohonjuuri-apuraha viljelykasvien monimuotoisuutta, luonnonkantojen suojelua ja hyödyntämistä sekä hiilensidontaa edistäviin toimiin.

Power Shift -ilmastotapahtuma palkittiin Ruohonjuuri-apurahalla. Power Shift on vapaaehtoisten toteuttama ja poliittisesti sitoutumaton ilmastotapahtuma, joka kerää yhteen ilmastotoiminnasta kiinnostuneita nuoria ja tarjoaa heille tietoa, työkaluja ja kontakteja ilmastotoimintaan.

Apurahalla palkittiin myös Stansvikin kyläyhdistys, jonka “kaadetaan kaava - ei metsää” -kampanjan tavoitteena on suojella Stansvikin metsät. Pieni kyläyhdistys on taistellut ponnekkaasti arvokkaiden lähimetsiensä puolesta. Stansvikin metsä on monimuotoisuudeltaan rikasta ja harvinaista vanhaa, luonnontilaista metsää.

Tampereen 4H-yhdistys sai Ruohonjuuri-apurahan viljelypalstojen muutostyöhön, jonka tarkoituksena on parantaa luonnon monimuotoisuutta ja palstojen kykyä sitoa hiiltä.