Ymmärrä tunteitasi!

Myös tunteidensa kanssa voi tulla taitavammaksi. Tunnetaidoilla tarkoitetaan yleensä kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteitaan. Hyvät tunnetaidot ovat ponteva pohja, jolta ponnistaa; ne ovat niin itsetuntemuksen kuin hyvän mielenterveydenkin perusta.
Ymmärrä tunteitasi!

Jokainen ihminen on tunteva olento eikä kukaan voi tuntea väärin. Moni tunne on kuitenkin merkityksiltään latautunut. Puhutaan positiivisista ja negatiivisista tunteista - on tunteita, joita emme haluaisi kokea ja toisallta tunteita, joihin tahtoisimme tarrautua.

Inhimilliseen ihmisyyteen kuuluu koko tunteiden kirjo. Vaikka tunteet tuntuvat aina todelta, ei pelkästään niiden ohjaamana ei ole aina viisasta toimia. Mielenterveystaitoihin kuuluu sekä tunteiden salliminen että niiden katsominen uteliaasti – tehden tietoisesti valintoja sen suhteen, millainen toiminta olisi viisautta missäkin hetkessä.

Toisinaan tunteet kumpuavat eletystä elämästä, joskus ne viestittävät viisaasti. Tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen ovat tärkeitä itsetuntemuksen taitoja, jotka lisäävät elämään selkeyttä, hyväksyntää ja itseymmärrystä.

Tunnetaitoharjoitteita korttien avulla

Ruohonjuuresta löytyvät Hidas Elämää -korttisarjan Ymmärrä tunteitasi -kortit on tarkoitettu tunnetaidoista kiinnostuneille aikuisille ja nuorille tunnetaitoharjoittelun tueksi. Ymmärrä tunteitasi -kortit käsittelevät yleisinhimillisiä tunteita, jotka koskettavat enemmän tai vähemmän jokaista ihmistä elämän polkunsa varrella.