Todistettu keino korjata uniongelmia!

Unipulmien kanssa kamppaillessa ovat vitsit usein vähissä. Jokainen nukkumishaasteista kärsivä tietää kunnollisen yöunen merkityksen hyvinvointinsa kannalta. Hyvän unen hyötyjen listaamisesta ei kuitenkaan ole mitään apua, ellei kerta kaikkiaan saa nukutuksi.
Todistettu keino korjata uniongelmia!

Monet uniongelmista kärsineet ovat saaneet apua pulmien juurisyihin pureutuvasta Harmonia niDRAsta, joka helpottaa nukahtamista, vähentää levottomuutta ja rauhoittaa hermostunutta oloa.

niDRA:n elämänlaatua parantavat vaikutukset perustuvat sisältämiensä KSM66®-ashwagandha- ja Affron®-sahramiuutteiden ainutlaatuiseen yhteistoimintaan.

Testiryhmän kokemukset niDRAsta olivat vakuuttavia

niDRA saapui Suomeen alkutalvesta 2021 ja kokosimme testiryhmän heti vuodenvaihteen jälkeen. Testiryhmään osallistui eri-ikäisiä henkilöitä, joista 87 % oli kokeillut aikaisemmin ravintolisiä unen laadun parantamiseksi.

Testihenkilöt käyttivät niDRA-valmistetta vähintään puolentoista viikon ajan normaalin annostusohjeen mukaisesti ja arvioivat itse lähtö- ja lopputilanteensa asteikolla 1-10. Testiryhmäläisten vastausten perusteella he kokivat parannusta kaikilla kysytyillä osa-alueilla merkittävästi.

Unen laatu parani testijakson aikana 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin unen laadun kohenemista asteikolla 1-10 (1 = todella huonosti, 10 = todella hyvin).

Unen laatu koettiin lähtötilanteessa 5,5 ja testijakson lopussa unen laatu oli kohonnut 44 %:a ollen 7,9. Ero lähtötilanteesta nykyhetkeen oli tilastollisesti merkitsevä.

niDRA-valmisteen poikkeuksellinen teho perustuu ashwagandhan ja sahramin – yhteisvaikutukseen. niDRAn sisältämien ainutlaatuisten uutteiden teho on kliinisesti dokumentoitu.

Testiryhmän tulokset ovat linjassa tuotteella tehtyjen tutkimusten kanssa.
Testiryhmäläiset kuvailevat omin sanoin kokemustaan mm. näin:

- Stressiperäinen heräily yöllä on vähentynyt merkittävästi jo noin 1,5 viikon käytän jälkeen ja suunta on joka yö parempaan päin. – Tiina 46-v.

- Olen aivan hämmästynyt niDRA:n tehosta. En muista, koska viimeksi olisin näin monena aamuna herännyt niin, että ensimmäinen ajatus on: "Oonko mä ihan oikeesti nukkunut näin palauttavaa unta?". Aion todellakin ostaa tuotetta lisää! – Tarleena 31-v.

- Unenlaatuni on tuntunut parantuneen, vaikka en ajallisesti ehtisi nukkua tarpeeksi, seuraavana päivänä olo on kuitenkin hyvin levännyt ja virkeä. – Petra 31-v.

Testihenkilöiden nukahtamisvaikeudet helpottuivat

Toisessa kysymyksessä seurattiin nukahtamisen vaikeutta asteikolla 1-10 (1 = ei lainkaan vaikeaa, 10 = todella vaikeaa). Testiryhmäläisten pisteet lähtötilanteessa olivat 5,3 ja testauksen jälkeen vain 3,4. Ero lähtötilanteen ja testijakson päättymisen jälkeen oli merkittä. Ryhmän jäsenistä peräti 73 % koki nukahtamisen muuttuneen helpommaksi testijakson aikana verrattuna lähtötilanteeseen.

niDRA-valmisteen sisältämän KSM66® -täysspektrisen ashwagandha-juuriuutteen onkin todettu tukevan nukahtamista ja testiryhmän tulokset tukevat kliinisiä tutkimuksia, joita uutteella on tehty aikaisemmin.

Testaajat antoivat palautetta nukahtamisessa tapahtuneisiin muutoksiin:

- Tuote on huippu! Nukahdan supernopeasti ja nukun sikeästi koko yön ilman heräämisiä! – Venla 21-v.

- Nukahdin nopeammin kuin yleensä ja tuntui että unetkin olivat vilkkaampia! – Maria 32-v.

- Suurin vaikutus on ollut ehdottomasti nukahtamisajan puolittuminen. Olen iltauninen, mutta iltavuoron jälkeen on haasteita rauhoittua sängyssä. niDRAn avulla pääsen nopeasti unten maille. – Olivia 21-v.

Vähemmän stressin oireita testijakson jälkeen

Kolmannessa kysymyksessä testaajat arvioivat, kuinka stressaantuneiksi kokivat olonsa ennen niDRAn käytön aloittamista sekä testijakson jälkeen asteikolla 1-10 (1 = ei ollenkaan, 10 = jatkuvasti). niDRA vähensi testaajien stressin oireisiin merkittävästi, lähtötilanteen ollessa 7,1 ja testauksen jälkeen vain asteikolla 5,0. Testaajista 93 % koki stressin oireiden vähentyneet testijakson aikana.

Tätä tukevat myös näytöt sahramin tutkimuksista, sillä sen on todettu edistävän emotionaalista tasapainoa sekä positiivista mielialaa.

niDRAsta saatiin tutkimusjakson aikana tukea stressin oireiden vähenemiseen. Näin kuvailevat testiryhmässä mukana olleet henkilöt omin sanoin:

- Voin suositella tuotteen käyttöä henkilölle, jolla on uniongelmia tai stressiä. Emmi 30-v.

- niDRA ei vaikuta pelkästään uneen, vaan se vähentää stressiä muutenkin. Ravintolisä on parantanut elämänlaatuani huimasti! Henni 30-v.

- Älykellon mukaan stressitaso laskenut. Hanna 41-v.

Uniongelmien vaikutukset arkeen vähenivät testihenkilöillä

Neljännessä kysymyksessä arvioitiin uniongelmien vaikutusta arkeen asteikolla 1-10 (1 = ei ollenkaan, 10 = häiritsee arkea jatkuvasti). Uniongelmien vaikutus arkeen väheni testijaksolla merkittävästi. Uniongelmat vaikuttivat testaajien arkeen lähtötilanteessa 6,1 ja testauksen jälkeen vain asteikolla 3,8.

Testaajat kirjoittivat palautteissaan näin:

- niDRA on ylittänyt odotukseni. Olen kärsinyt yli puoli vuotta uniongelmista. Nyt, käytettyäni niD-RAa testijakson ajan, nukun selkeästi paremmin, enkä heräile aamuyöstä. – Henni 30-v.

- Olen suositellut tätä jokaiselle läheiselleni ketkä kärsivät uniongelmista. – Venla 21-v.

- Ajatusten kaoottinen pyöriminen on vähentynyt enkä vatkaa kaikkea niin paljoa ennen nukkumaanmenoa. – Salla 27-v.

Suomen ensimmäisessä niDRA-testiryhmässä saatiin loistavia tuloksia:

  • Testiryhmän jäsenistä peräti 73 % koki nukahtamisen muuttuneen helpommaksi testijakson aikana verrattuna lähtötilanteeseen.
  • Testaajista 93 % raportoi stressin oireiden vähentyneet testijakson aikana.
  • Nukkumisen laadun arvioitiin kohentuneen 44 % jo testijakson aikana.
  • niDRA vähensi myös 38 % koettujen uniongelmien vaikutusta arkeen.

niDRA auttaa nukahtamaan ja nukkumaan paremmin*

Testiryhmäläistenkin kokemukset osoittavat, että niDRA tuo tehokasta apua nukkumishaasteisiin. Patentoitujen ashwagandha- ja sahramiuutteiden ansiosta niDRA ratkaisee unipulmien juurisyyt mm. helpottamalla stressiä, jännitystä ja rauhattomuutta*.

niDRAn elämänlaatua parantavat vaikutukset havaittiin tyypillisesti 1-4 viikon kuluttua tuotteen käytön aloittamisesta. Testiryhmään osallistuneet käyttivät niDRAa ohjeistetun annostuksen mukaan: 1 kapselin aamuisin ja 1 kapselin iltaisin.

------------------------------------------------------------------------------------------

*Asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä sallii terveysväitteet, joiden mukaan: Harmonia niDRAn sisältämä sahramiuute (Affron®) edistää rentoutumista, emotionaalista tasapainoa sekä positiivista mielialaa. Valmisteen sisältämä ashwagandhauute (KSM66®) auttaa nukahtamista, edistää palautumista ja tukee kehoa hermostuneisuuden, jännittyneisyyden ja levottomuuden yhteydessä.