Myötätunto on supervoima!

Myötätunto on voima, joka on onneksi pääsemässä parrasvaloihin - siitä tunnutaan puhuvan melkein kaikkialla johtamisjorinoista kasvatuskeskusteluihin saakka. Myötätuntoinen ote elämään lisää iloa ja onnellisuutta.
Myötätunto on supervoima!

Myötätunto on voima, joka on onneksi pääsemässä parrasvaloihin - siitä tunnutaan puhuvan melkein kaikkialla johtamisjorinoista kasvatuskeskusteluihin saakka. Ehkäpä erikoiset ajat ovat herkistäneet ihmisiä myötätunnolle ja siirtäneet katsetta omasta navasta laajemmalle. Se on loistava asia myös siksi, että myötätunto kaikkea elävää kohtaa auttaa myös pallonpelastuspuuhissa.

Mitä myötätunto on?

Myötätunto on jaettua ihmisyyttä ja myötäelämistä. Se eroaa empatiasta siinä, että myötätunto on myös toimintaa.Kun empatialla tarkoitetaan eläytymistä toisen tilanteeseen, myötätunto on ymmärtämisen lisäksi myös tekoja toisen auttamiseksi ja jopa tämän kärsimyksen lieventämiseksi.

“Ei ole ketään, joka ei arvostaisi ystävällisyyttä ja myötätuntoa." - Dalai-lama

Myötätunto on armollisuutta, toisten ymmärtämistä ja tekoja toisten hyväksi; se on välittämistä sekä itsestä että muista. Myötätuntoinen ihminen kokee ja rakentaa yhteyttä ja luottamusta kanssakulkijoihinsa. Niinpä myötätuntoon liittyvätkin vahvasti yhteys, levollisuus, lempeys ja hyväksyminen. Myötätuntoon kuuluu olennaisesti myös itsemyötätunto sekä tietoisuus omista tunteista ja ajatuksista. Itsemyötätunnolla tarkoitetaan lempeän ystävällistä suhtautumista itseen.

"Ole viisas. Kohtele itseäsi ja mieltäsi myötätuntoisen hyväksyvästi. Jos olet lempeä itsellesi, alat olla lempeä myös muille." - tuntematon

Myötätunto jaetaan joskus kolmeen osaan, joista ensimmäinen on empatian kokemus, toinen motivaatio toimia toisten hyväksi ja kolmas varsinainen myötätuntoinen toiminta.

Ihmislajina olemme laumaeläimiä - ja sangen riippuvaisia toinen toisistamme. Myötätunto onkin ihmislajille ominainen piirre, jolla on pitkä historia evoluutiossa. Voidaankin sanoa, että myötätunto on geenien tapa auttaa itseään.

“Rohkeus antaa halun ottaa riskejä, vahvuuden olla myötätuntoinen ja viisauden olla nöyrä.” - Keshawan Nair

Toisinaan myötätunto voi olla hukassa. Liiallinen kiire, stressi, perfektionismi, itsekkyys ja välinpitämättömyys ovat myrkkyä myötätunnolle. Ne saavat näkökentän kapenevaan ja mielen kiertymään ankaralla tavalla oman itsen ympärille. Toisen ihmisen ja avuntarvitsemisen sijaan huomoimme vain suoritettavat asiat ja oranvanpyörän vilinän.

Onneksi myötätuntoa voi harjoitella ja stressiinkin löytyy helpotusta. Hengitysharjoitukset, myötätuntomeditaatio, luonnossa vaeltelu ja mindfullness  vahvistavat myötätuntoista suhtautumista sekä itseen että muuhun maailmaan.

Myötätuntoisista teoista tulee hyvä olo ja kokemus siitä, että on toiminut oikein. Myötätuntoinen toiminta on polttoainetta monelle myönteiselle tunteelle, kuten ilolle, kiitollisuudelle, rakkaudelle ja innostukselle. myönteisiä tunteita, kuten iloa, kiitollisuutta, innostusta ja rakkautta. Sivutuotteena saattaa hyvinkin pukata myös onnellisuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia.