Lunette tekee hyvää

Monelle Ruohonjuuren asiakkaalle vuosien varrelta tutuksi tullut Lunette on suomalainen kestäviin kuukautissuojiin ja kokonaisvaltaiseen intiimiterveyteen keskittyvä yritys. Lunetten lippulaivatuote Kuukuppi on tuttu monelle Suomessa ja maailmalla, mutta Lunette on paljon muutakin kuin Kuukuppi!
Lunette tekee hyvää

Lunetten missiona on hyväntuulinen kuukautisvallankumous, jota johdetaan positiivisella fiiliksellä. Lunette haluaa rohkaista avointa ja inspiroivaa keskustelua kuukautisista ja yritykselle on tärkeää jättää perinnöksi parempi maailma, jossa kaikilla on oikeus kuukautisterveyteen. Aktivismi ja hyvän tekeminen ovat Lunettelle tärkeä osa toimintaa ja syy yrityksen olemassaoloon. Se näkyy myös arvoissa, joihin kuuluvat esimerkiksi osallisuuden mahdollistaminen kaikille, edelläkävijyys, kestävä kehitys ja koulutus.

Lunette Kuukuppi, idea josta Lunetten tarina alkoi, sisältää itsessään jo ajatuksen kestävämmästä maailmasta,  jossa kuukautisterveyttä voi hoitaa ympäristöystävällisesti.  Kertakäyttöiset suojat tuottavat valtavan määrän roskaa ja iso osa siitä päätyy luontoon, esimerkiksi meriin. Kestävät suojat taklaavat tämän ongelman! Tuotteen lisäksi onkin tärkeää, että myös kaikki sen ympärillä palvelee kestävää kehitystä. Tämä on otettu huomioon raaka-aineista ja valmistusprosessista aina kupin pakkaukseen ja kuluttajalle asti. Lunette Kuukupit valmistetaan ja pakataan Suomessa kestävä kehitys edellä.

Osallisuuden mahdollistaminen kaikille on yksi Lunetten ydinarvoista ja se näkyy yrityksen toiminnassa: Lunetten pakkaamo tarjoaa yhtäläiset työskentelymahdollisuudet kaikille riippumatta etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, vammaisuudesta, kulttuurista taustasta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Näin haluamme varmistaa oikeudenmukaiset ja mielekkäät työllistymismahdollisuudet myös haavuittuvimmille ihmisille, kuten osatyökykyisille. Lunettelta sanotaan: meille koko tuotatoketjun kestävyyden, oikeudenmukaisuuden ja laadun varmistaminen on yhtä tärkeää kuin tuotteidemmekin laatu.

Edelläkävijyys näkyy Lunettella työnä kohti menkkavallankumousta! Tähän kuuluu esimerkiksi vastuullisen ja inklusiivisen kuukautiskeskustelun käyminen. Avoimella keskustelulla poistetaan häpeää ja tabuja kuukautisten ympäriltä. Kuukautiset ovat täysin luonnollinen asia, jota kenenkään ei pitäisi joutua häpeämään. Avoimen keskustelun lisäksi kuukautisten inklusiivisuuden tuominen esiin on Lunettelle prioriteetti. Kuukautiset eivät määritä naiseutta. Kaikki joilla on kuukautiset eivät ole naisia eikä kaikilla naisilla ole kuukautisia.

Yksi Lunetten keskeisistä arvoista on koulutus - kaikilla on oikeus saada tietoa kuukautisista,  seksuaalisuudesta ja terveydestä. Siksi osa Lunetten aktivismia on koulutusmateriaalien tarjoaminen sekä opettajille, terveydenhuollon ammattilaisille että muille lasten- ja nuorten parissa toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea avoimen keskustelu ylläpitämiseen ja oikean tiedon jakamiseen. Lunette lähettää vuosittain suuren määrän opetuspaketteja, joiden lisäksi on tarjolla myös sähköistä opetusmateriaalia, kuten oppaita, videoita sekä tutkimustuloksia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Kukaan ei muuta maailmaa yksin! Siksi erilaiset yhteostyökumppanuudet ovat tärkeä osa Lunetten  aktivismia! Teemme yhteistyötä esimerkiksi Suomen World Visionin sekä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa Suomessa. Maailmalla yhteistyökumppaneita ovat muun muassa The Cup organisaatio. Yhteistöiden kohteet ovat erilaisia, esimerkiksi silpomisen vastainen työ, koulutus ja tiedon lisääminen, kuukautisköyhyyden poistaminen ja asenteiden muuttaminen. Kuukautisköyhyys on etenkin viime aikoina tapetille noussut aihe, josta on nyt alettu puhua myös ns. kehittyneiden maiden ongelmana. Se koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Toukokuussa Lunette lahjoitti Suomen Punaiselle Ristille lähes 1500 kuppia, jotta organisaatio voi vastata kuukautisköyhyyteen nuorten parissa. Yhteensä Lunette on vuosien aikana lahjoittanut yli 30 000 kuppia  eri järjestöille sekä painanut sekä jakanut yli 150 000 opetuskirjasta.

Mottona onkin: Olemme saaneet paljon – siksi haluamme myös antaa.

Kirjoittaja: Vilma Virtanen