Loppu turkistarhaukselle!

Tehdään yhdessä Suomesta ja koko Euroopasta turkistarhaton! Ruohonjuuri tukee Fur Free Europe -kansalaisaloitetta. Allekirjoita sinäkin vetoomus turkistarhattoman Euroopan puolesta.
Loppu turkistarhaukselle!

Animalia, SEY Suomen eläinsuojelu ja Oikeutta eläimille kampanjoivat yhdessä lukuisten eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa sen puolesta, että turkistarhaus ja turkisten myynti kiellettäisiin koko Euroopassa. Yhdessä järjestöt laittoivat 18.5.2022 vireille EU:lle kohdistetun kansalaisaloitteen, johon Suomesta on tavoitteena saada kerätyksi 100 000 nimeä.

Kun vetoomukseen saadaan euroopanlaajuisesti kerättyä yhteensä miljoona allekirjoitusta, Euroopan komissio on velvollinen ottamaan aloitteen käsittelyyn ja ryhtymään toimiin. Kansalaisaloitekampanja kestää 18.5.2023 saakka. Ole mukana muuttamassa maailmaa ja allekirjoita sinäkin vetoomus turkistarhattoman Euroopan puolesta!

Allekirjoita Fur Free Europe -kansalaisaloite tästä >

Miksi turkistarhaus ja turkistuotteet pitää kieltää?

EPÄEETTISYYS
Turkistarhaus aiheuttaa eläimille turhaa kärsimystä. Tarhoissa ketut, supit, minkit ja naalit joutuvat viettämään koko elämänsä ahtaissa verkkopohjaisissa häkeissä ilman virikkeitä. Ne kärsivätkin stereotyyppisestä käyttäytymisestä, kannibalismista ja monista sairauksista. Turkistarhoilla luonnonvaraiset eläinlajit, kuten ketut ja minkit, eivät pysty käyttäytymään lajilleen tyypillisesti. Muitakaan lajeja, kuten kaneja ja chinchilloja, ei ole hyväksyttävää pitää pienissä häkeissä tai tappaa niiden turkin arvon vuoksi. Turkistarhaus on epäeettistä kaikkialla maailmassa ja siksi turkistarhauksen lisäksi myös kaikkien turkistarhoilta peräisin olevien turkisten myynti tulee kieltää.

EPÄEKOLOGISUUS
Sen lisäksi, että turkikset ovat ihmiselle turhia ja aiheuttavat eläimille turhaa kärsimystä, turkistarhaus on myös ekologisesti kestämätöntä. Kun turkiseläinten lanta ja virtsa kertyvät häkkien alle, rehevöittäviä sekä happamoittavia typpi-, fosfori- ja ammoniakkiyhdisteitä pääsee vapautumaan ympäristöön. Tämä aiheuttaa muun muassa vesistöjen pilaantumista. Turkistarhaus on myös vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle. Turkistarhoilta karannut amerikanminkki on levinnyt laajalti koko EU:n alueelle, ja se on aiheuttanut haittoja Euroopan alkuperäiselle luonnonvaraiselle eläimistölle. Turkisten käsittelyssä ja värjäyksessä käytetään myrkyllisiä kemikaaleja. Kaikkinensa turkis on niin kaukana ekotuotteesta kuin olla ja voi.

TERVEYSRISKIT
Turkistarhat aiheuttavat riskin eläinten ja ihmisten terveydelle. COVID-19-pandemian aikana koronavirus levisi sadoilla minkkitarhoilla, ja SARS-CoV-2-viruksen uusien varianttien havaittiin tarttuneen ihmisiin eläimistä.

Allekirjoita Fur Free Europe -kansalaisaloite tästä >