Ruohonjuuren arvot

 

Missiomme, visiomme ja toimintatapamme ovat tärkeimmät ohjenuoramme. Ne ohjaavat jokaista työpäivää. Visio ja missio eivät meillä pölyty, vaan niitä eletään työyhteisön sisällä joka päivä. Näin vankistamme entisestään jo vahvaa ja merkityksellistä kulttuuriamme ja saavutamme tavoittelemiamme asioita.

MISSIOMME: Iloa ja elinvoimaa

Missio tarkoittaa olemassaolomme tarkoitusta ja tehtävää. Missiomme on
kiteytetty sanoihin Iloa ja elinvoimaa. Elinvoima ja ilo näkyy kaikessa toiminnassamme. Me lisäämme elämään iloa ja elinvoimaa palvelumme ja tuotteidemme avulla. Me haluamme edistää ekologista ja luontoa kunnioittavaa maailmaa sekä hyvinvoivaa, elinvoimaista ja iloa pursuavaa ihmistä.

Elinvoiman näkyminen Ruohonjuuressa kaikessa toiminnassa ja erityisesti näissä:
— myymälä
— visuaalisuus
— tuotteet
— henkilökunta
— asiakaspalvelun innostuneisuus

Elinvoimaisuus tarkoittaa asiakaspalvelussa ajankohtaista, luovaa,
yllättävääkin näkökulmaa asiakkaan kohtaamisessa ja asiakkaan ongelman
ratkaisemisessa sekä uskallusta heittäytyä hetkeen ja ottaa tilanteesta kiinni.

VISIOMME: Rohkea edelläkävijä

Visionamme on olla rohkea edelläkävijä. No, oikeastaan me olemme jo sitä.

Ruohonjuuri on edelläkävijä alallaan ja pioneerina panee alulle ja luo uusia kulutustottumuksia sekä trendejä. Ruohonjuuri keksii uutta ja luo uusia avauksia.

Olemme Rohkea edelläkävijä, koska muutumme jatkuvasti ja
uudistumisena ja haluamme oppia uutta! Edelläkävijänä seuraamme jatkuvasti
alan kilpailu- ja markkinatilannetta ja reagoimme nopeasti.

Jotta voimme toteuttaa visiotamme tarvitsemme jokaisen idearikkautta.
Rohkea edelläkävijyys näkyy myös jokaisessa asiakastilanteessa. 

 

Ruohonjuuren strategiset arvolupaukset

Ruohonjuuren arvot toteutuvat päivittäisessä työssä, joka ikinen päivä luontevasti – pienimuotoisesti sekä isoissa päätöksissä. Kaiken strategisen toiminnan sydämessä ja ympärillä ovat kirkkaana arvot, lämpö, inhimillisyys, kulttuuri ja sielu.

Ruohonjuuren päämäärä on maailman muuttaminen paremmaksi yhdessä asiakkaiden ja kumppaniemme kanssa. Varmistamme vahvan brändin, vahvistamme tunnetason sitoutumista sekä korostamme yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme ja työntekijöillemme merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Jokapäiväinen työskentely yhdessä johtaa toivottuun tavoitteeseen.

Kaikki Ruohonjuuren toiminta lähtee asiakkaasta ja siksi toimintaa johdetaankin asiakaskokemuksesta käsin. Ruohonjuuressa arvostetaan erilaisuutta ja ollaan hyväksyviä asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan. 

Positiivisuus on Ruohonjuuressa asenne ja “pelin henki”:  tapa, jolla bisnestä tehdään. Hyvää fiilistä vaalitaan, jaetaan ja vahvistetaan. Positiivisuus on näkökulma kaikessa Ruohonjuuren tekemisessä:  Hommat hoidetaan aina ilon ja myönteisyyden kautta! Positiivisuuteen liittyy kiitollisuus ja onnistumisista iloitseminen – hyvän huomaaminen arkisen työn tiimellyksessä. 

Ihmislähtöisyys on Ruohonjuuressa simppeli perusarvo – yksi vastuullisuuden ilmentymistä.
Ihmislähtöisyys kulkee punaisena lankana läpi koko ketjun, tuotteiden valmistajista ja maahantuojista aina myyjään ja asiakkaaseen saakka.

Ruohonjuuressa jyllertävä ilo ja elinvoima tekee hyvää maailmalle.  Jokapäiväiset kohtaamiset ovat ”ihmistenparantamistyötä” – niiden arvo nousee nousemistaan esimerkiksi näinä ilmastoahdistuksen aikoina. Ruohonjuuri kutsuu positiiviseen muutokseen lisäämällä iloa ja elinvoimaa ihmisten elämässä. Samalla Ruohonjuuri muuttaa maailmaa paremmaksi yhdessä asiakkaiden kanssa (“tupla-transformatiivisuus”).

Ylivertainen asiakaskokemus erottaa Ruohonjuuren kilpailijoista. Siksi Ruohonjuuressa luodaankin olosuhteet “artesaaniasiakaspalvelun” tekemiseen ja pienten ihmeiden loihtimiseen. Kaikilla ruohonjuurelaisilla tittelistä riippumatta on rohkeus tehdä työssään arvojen mukaisia päätöksiä, jotka johdattavat askel kerrallaan kohti yhteistä päämäärää. 

Vaikka merkittävä osa Ruohonjuuren liiketoiminnasta tapahtuukin verkon kautta, ylivertainen asiakaskokemus ja pienet ihmeet toteutuvat yhtä vahvasti kaikissa kanavissa.

Tasa-arvo ja hyväksyntä leimaavat toimintaa
– halua tehdä ihmisen näköistä jälkeä sävyttää tietty rosoisuus. Näitä asioita halutaan myös rakkaudella vaalia.

Vastuullisuus on Ruohonjuuren kokonaisvaltainen tapa toimia:
Me kannamme vastuuta maapallosta ja tulevaisuudesta. 

Ruohonjuuressa vastuullisuus näkyy esimerkiksi tuotevalikoimassa, ihmisten kohtelussa, esimerkkinä olemisena muille yrityksille – sekä siinä, että olennaisena osana toimintaa harjoitetaan hyväntekeväisyyttä ja asioita, tehdään yhdessä ja yhteistyössä. Vastuullisuus ilmenee läpinäkyvyytenä kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Ekologisuus on ruohonjuurelaisille itseisarvo, jonka pohjalle kaikki toimintamme rakentuu.  Ekologisuus näkyy esimerkiksi tuote- materiaalivalinnoissa, luonnollisesti Ruohonjuuren sisäisessä toiminnassa sekä sangen monimuotoisesti liiketoiminnan eri alueilla. Resurssiviisaus ja luonnonvarojen kunnioittava käyttö ovat luonnollisesti Ruohonjuuren toiminnan kulmakiviä. Vuonna 2020 Ruohonjuuri on  ylikompensoinut omien päästöjensä hiilijalanjäljen seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eli vuoteen 2030 saakka.

Ruohonjuuressa on vahva kokeilukulttuuri. Haistellaan tuulia, seurataan maailman menoa, ollaan ketteriä kaikessa toiminnassa. Ideoidaan uutta ja kehitetään toimintaa. Innovatiivisuus näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme: tuotevalinnoissa, markkinointikielessä, myymäläkohtaisessa kehittämisessä, tekemisessä ja tapahtumissa.

Ruohonjuuren liiketoiminnasta maailma voi olla ylpeä.