Ruohonjuuri-palkinnon ja apurahojen saajat 2018

Vuoden 2018 Ruohonjuuri-apurahat ja -palkinto jaettiin saajilleen perinteisesti Ruohonjuuren syntymäpäivänä 15.10.
Ruohonjuuri-palkinnon ja apurahojen saajat 2018
Ruohonjuuren vuotuiset apurahat ja Ruohonjuuri-palkinto jaettiin 15.10.2018 Ruohonjuuren hallinnon tiloissa.

Ruohonjuuri-palkinto 2018


Meeri Särkkä (5 000 €)

Meeri Särkän perustama Ehee on uudenlaista kiertotaloutta edustava yritys, joka tekee tilasuunnittelua kierrätysmateriaaleilla. Ehee hankkii sisustuksissa käyttämänsä materiaalit kirpputoreilta ja nettihuutokaupoista, korjaa tai muokkaa niitä ja antaa niille uuden elämän osana julkista tilaa. Yleensä vanhan purkamiseen ja uuden ostamiseen perustuva sisustus on Meerin projekteissa pikemmin vanhan tavaran kunnostamista ja kierrätystä. Meeri Särkkä edistää raaka-aineiden viisasta käyttöä paitsi jokaisessa projektissaan, myös esimerkin voimalla. Sisustuksen ei tarvitse aina perustua uuden ostamiseen ja kuluttamiseen.


Ruohonjuuri-apurahat 2018Johanna Kohvakka & Liisa Lehtinen (5 000 €)


Pantillisten astiaratkaisujen käytön demoamiseen sekä uusien toimintamallien suunnitteluun materiaalin kulutuksen minioimiseksi. Tarkoituksena on valita muutama astia- tai pakkaustyyppi, rakentaa demo valittuun testiympäristöön yhteistyökumppaneiden avulla ja tehdä testauksen perusteella suositus, millä edellytyksillä malli voitaisiin ottaa käyttöön. Hanke edistää onnistuessaan merkittävällä tavalla materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä.


Mari Koppanen (2 000 €)


Kalustemuotoilun Pro gradu -tutkielman loppuunsaattamiseksi syys/kevätlukukaudelle 2018/19. Tutkielma käsittelee ympäristön kannalta kestävien sienipohjaisten tuotteiden tutkimusta sekä sienipohjaisten biohajoavien materiaalien käyttöä ja kehittämistä kalustemuotoilun parissa. Instagram: @mari.koppanen


Kaisa Leppänen, Ilmastonmuutos Show & Dinner -työryhmä (5 000 €)


Ilmastonmuutos Show & Dinner 3-osaisen esityssarjan, jonka ensi-ilta on huhtikuussa 2019, toteutukseen.


Sideflow -palvelu (3 000 €)


Sideflow on palvelu  joka muuttaa tekstiilituotantojen sivuvirrat uudeksi arvoksi. Palvelu mahdollistaa uuden materiaalin resurssiviisaan hyödyntämisen, välittämällä muun muassa leikkuuylijäämää tuotteisiin, ja edistää näin osaltaan tekstiilien kiertotaloutta. Visiona on tuotanto jossa yksikään resurssi ei päädy käyttämättömänä polttoon.


Pro Heinävesi / Jukka Leppänen, Outi Silfverberg (5 000 €)


Grafiittikaivoshanketta vastustamaan perustettu Pro Heinävesi -kansalaisliike on vain muutamassa kuukaudessa saavuttanut huomattavaa julkisuutta  Tavoitteena on säilyttää puhdas luonto myös tuleville sukupolville jakamalla ja saattamalla ihmisten tietoon Heinävedelle, Tuusniemelle ja Leppävirralle suunnitellun grafiittikaivoksen riskit ja sen vaikutukset vesistöihin sekä muuhun ympäröivään luontoon. Tavoitteena on myös kytkeä kaivoskeskustelu vahvemmin Suomen hallituksenkin linjaamiin kiertotaloustavoitteisiin.


Ruohonjuuri tuli maanantaina 15.10. kypsään 36 vuoden ikään. Kiitämme asiakkaitamme yhteisistä vuosista - mennään yhdessä rohkeasti eteenpäin!

 

Aiempien vuosien Ruohonjuuri-apurahojen ja -palkintojen saajia >>