Tässäkö Suomen paras työpaikka? 95% suosittelisi Ruohonjuurta työpaikkana ystävilleen

Kaupan alan edelläkävijänä Ruohonjuuressa työtyytyväisyyttä kehitetään Lean-menetelmän ja uraauurtavan johtamisen keinoin.
Ruohonjuuri on hyvä työpaikka

Ruohonjuuren henkilöstölle teetetyssä kyselyssä lähes 95% suosittelisi Ruohonjuurta työpaikkana ystävilleen. Työtyytyväisyyden salaisuutena on uraauurtava johtaminen sekä Lean-menetelmän käyttö toiminnan kehittämisessä, vähittäiskaupan toimialalla edelläkävijänä.


“Ihan paras työpaikka, missä olen koskaan ollut. Huikeat työkaverit, ihanat asiakkaat ja mukava työympäristö. Töihin on aina mukava tulla ja välillä, jos on ollut huono fiilis, niin se on lähtenyt pois kun on päässyt töihin.”

“Olen jo suositellutkin ja ainakin kaksi henkilöä on jo laittanut hakemukset. Ruohonjuuressa on hyvä henki ja asiat toimii".

“Ehdottomasti kivoin, mukavin ja työntekijälähtöisin työpaikka missä olen ollut”.

Muun muassa näillä sanoilla kuvailivat Ruohonjuuren työntekijät heille teetetyssä kyselyssä, miksi he suosittelisivat Ruohonjuurta työpaikkana ystävilleen.

Ruohonjuuren henkilöstöpäällikkö Jani Kinnunen iloitsee tuloksista. “Yrityksen menestyminen perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen. Kiitollisena tästä voi tehdä johtopäätöksen, että Ruohonjuuressa ihmisen on hyvä olla ja tehdä töitä. Kiitos tästä kuitenkin kuuluu meille kaikille, aina johdosta työntekijöihin ja asiakkaisiin.”

Vähittäiskaupassa on totuttu ylhäältä päin johtamiseen, tarkkoihin ohjeistuksiin ja myös suorittavaan perustyöhön. Ruohonjuuren henkilökunnassa on valtavasti osaamista, kokemustietoa sekä luovuutta ja siksi johtamisessa korostetaankin autoritäärisyyden sijaan aitoutta, itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta. Tämä tekee Ruohonjuuresta toimialallaan edelläkävijän myös henkilöstöjohtamisen suhteen.

“Ruohonjuuressa työntekijöille annetaan vastuuta, mutta myös vapautta. Ruohonjuuren johtamisessa onkin ammennettu vaikutteita muun muassa taolaisesta johtamis- ja elämänfilosofiasta”, kertoo Ruohonjuren toimitusjohtaja Arto Ranta-aho.

Kiristyvään kilpailutilanteeseen Ruohonjuuri vastaa jatkuvalla kehittämisen mallilla. Kaupan alalla vain vähän käytetty kehittämisen malli “Lean” tuli osaksi Ruohonjuuren toimintatapaa kuluvana vuonna.

Lean määrittää uudella tavalla koko organisaation toiminta- ja johtamismallit ja vie Ruohonjuuressa eteenpäin kolmea keskeistä teemaa: asiakaskokemusta, bisnestä ja henkilöstön hyvinvointia.

“Ruohonjuuri kulkee edelläkävijänä kaupan alalla ja siitä syystä on ollut luontevaa tarttua haasteeseen uudistamalla toimintaa Leania apuna käyttäen. Menestyvän bisneksen ytimessä on sen henkilökunta kaikilla tasoilla - tämän uinuvan potentiaalin saa loistamaan osallistamalla kaikki työn kehittämiseen”, Jani Kinnunen kertoo.

“Ruohonjuuressa on arvostava ja kuunteleva ote nimenomaan myymälän henkilökunnan eli asiakaspinnassa työskentelevän tiimin ideoille. Tämä on ruohonjuuritason työtä ja palvelee myös asiakkaitamme”.

Lisätietoa:

Ruohonjuuri Oy, henkilöstöpäällikkö Jani Kinnunen, p. 040 774 2888, etunimi.sukunimi@ruohonjuuri.fi

Ruohonjuuri Oy, toimitusjohtaja Arto Ranta-aho p.050 373 0330, etunimi.sukunimi@ruohonjuuri.fi