Matkaeväitä maailmalle – Ruohonjuuren vinkit kansainvälistymiseen

Mitä kansainvälistyvän yrityksen kannattaa huomioida maailmalle suunnatessaan? Ruotsiin laajentunut Ruohonjuuri listasi kantapään kautta -henkiset oppinsa hyödyksi muille kansainvälistymistä kaavaileville suomalaisyrityksille.
Happy Food Store myymälä

Ruohonjuuri avasi ensimmäisen myymälänsä Happy Food Store -nimellä Tukholmaan 11.1.2018.  Myös Happy Food Storen ruotsalainen verkkokauppa avataan kotvasen kuluttua. Koska Happy Food Store otettiin vastaan avosylin ja suuren suosion siivittämänä, tavoitteenamme on avata useampi uusi myymälä Ruotsissa lähitulevaisuudessa.

Ruohonjuuren laajentuminen Ruotsiin kesti monta vuotta. Projekti alkoi markkinaan perehtymisellä, kuluttajatutkimuksilla, asiakashaastatteluilla ja muilla selvityksillä. Tutkimustemme tulokset valoivat meihin uskoa konseptimme ainutlaatuisuudesta ja menestyspotentiaalista Ruotsin markkinoilla. Useamman vuoden työhön pohjautuen listasimme ylös parhaat opit projektista muidenkin kansainvälistymistä suunnittelevien suomalaisten yritysten avuksi ja hyödyksi.

1. Valmistaudu ajoissa ja varaa aikaa

Vaikka ns. Iisakin kirkkoa ei olekaan tarkoituksena rakentaa, kannattaa moninaisiin asioihin varata aikaa. Älä jätä mitään viime tippaan, vaan hoida hommat kuntoon hyvissä ajoin. Kansainvälistyminen on monen vuoden projekti, jossa merkityksellisiä ovat juurikin toimenpiteet - olipa kyse sitten pankkitilin avaamisesta ruotsalaiseen pankkiin tai laajan tuotevalikoiman kasaan haalimisesta. Asiantuntijoita kannattaa käyttää apuna maaspesifeissä asioissa, jolloin asiat saa hoidettua nopeammin ja helpommin - ja heti ensimmäisellä kerralla oikein.

2. Kyseenalaista myös nykyiset toimintatavat

Ruohonjuuressa on aina pyritty kyseenalaistamaan omia toimintatapoja ja -prosesseja. Koska Ruotsiin laajentuminen on tehty omalla porukalla “oman työn ohessa”, on tämä vaatinut venymistä ja uusien toimintatapojen opettelua. Projektista saadut opit tullaan myös siirtämään pysyviksi toimintatavoiksi Suomessa sekä Ruotsissa.

Ruotsin yhtiön luomisen yhteydessä havaitsimme visuaalisen ilmeemme vaativan päivittämistä myös Suomessa ja totesimme, että juureva ja maanläheinen nimemme ei myöskään sovellu ruotsalaisten suuhun. Tämän seurauksena uudistimme visuaalisen ilmeemme yhteistyössä TSTO:n ja suunnittelutoimisto Amerikan kanssa. Ruohonjuurelaisten yhteisen ideoinnin pohjalta syntyi myös uusi kansainvälinen nimemme: Happy Food Store.

Suurten projektien yhteydessä on hyvä mahdollisuus kyseenalaistaa omia toimintatapoja, oppia uutta ja luoda myös jotain uutta nykyisille asiakkaille. Monet uskomukset olemme saaneet heittää romukoppaan matkan varrella. Ruohonjuuren laajentuminen Ruotsiin on ollut opettavaista lahden molemmin puolin. Palkitsevaa on ollut oppia oivaltamaan, että asioita voidaan tehdä toisin ja siitä huolimatta päästä hyvään lopputulokseen.

3. Sitouta henkilöstö projektiin

Ruohonjuuren hallinnossa työskentelee vähän päälle 10 ammattilaista. Ruotsiin laajentumisprojektimme on vaatinut kaikilta vahvaa sitoutumista laajentumiseen, koska se haluttiin tehdä Suomi-vetoisesti. Suomessa tehtiin kaikki valmistelevat työt ja ensimmäiset ruotsalaiset työntekijät palkattiin vasta syksyllä 2017, kun suunnitelmat ja toteutus olivat jo pitkällä.

Kuten kaikissa isoissa projekteissa, koko henkilöstön sataprosenttinen sitouttaminen on haastavaa. Jos halutaan menestyä ja tehdä asiat erinomaisesti, osittainen sitoutuminen ei kuitenkaan riitä, vaan kaikkien on annettava kokonaisvaltainen panos yhteisen hankkeen eteen.

Kaikkiaan Ruotsiin lähteminen on vaatinut avointa mieltä ulkomaan kieliä ja erilaisia maakohtaisia ratkaisuja kohtaan - ja joskus myös pitkiä iltoja. Kaikista haasteista ollaan kuitenkin yhdessä selvitty hyvällä asenteella ja kärsivällisyydellä.

4. Ole avoin oppimaan uutta

Ruotsiin mennessämme emme ole olettaneet osaavamme tai tietävämme mitään, asenteella “kyllä me tiedämme, mitä asiakkaat haluavat”. Ruotsissa lähdimme kaikessa nollasta. Tutkimme asioita, vertasimme niitä Suomen oppeihin ja teimme omat ratkaisumme siitä, miten haluamme tehdä asiat Ruotsissa. Emme siis lähteneet viemään Ruotsiin Ruohonjuuren konseptia, vaan Suomessa saatujen menestysoppien perusteella aloimme luoda uutta huippukonseptia Ruotsiin. Alku vaikuttaa siltä, että olemme onnistuneet, mutta työ on vasta alussa. Meidän on muututtava ja pysyttävä ajassa kiinni esimerkiksi valikoiman ja markkinoinnin osalta sekä oltava asiakkaan “iholla” myös Ruotsissa.

Opimme jatkuvasti uutta asiakkailtamme, myös Ruotsissa. Kehitämme myymälää ja palvelua asiakkaiden kanssa yhdessä palvelumuotoilun keinoin. Ruohonjuuren johtamiskulttuuri  ei merkittävästi poikkea ruotsalaisesta. Ehkä voimme vielä petrata keskustelevuudessa ja tiimityön hyödyntämisessä. Ruotsalaisille voimme tuoda jämäkkyyttä ja tehokkuutta päätöksentekoon sekä rohkeutta kohdata konflikteja - elämä ei aina ole sitä Solsidania.

5. Valitse oikeat yhteistyökumppanit

Tärkeässä roolissa ovat olleet oikeat ja osaavat yhteistyökumppanit, joiden valintaan kannattaa panostaa.  Palkitsevaa on ollut se, että apua kansainvälistymiseen on ollut hyvin saatavilla. Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin antamat vinkit johdattivat meidät oikeiden yhteistyökumppaneiden suuntaan (Movement Consulting, Cliente) ja heidän avullaan oli hyvä jatkaa eteenpäin. Myös suomalaiset yhteistyökumppanimme ovat olleet erinomaisesti tukena ja mukana Ruotsiin laajenemisessa, aina myymäläsuunnittelusta kotimaisiin tavarantoimittajiin sekä it-ratkaisuihin saakka.

Enemmän olisi ollut ehkä hyvä konsultoida Ruotsissa jo toimivia suomalaisia yrityksiä tai Ruotsiin pyrkiviä yrityksiä, ettei tulisi keskittyä pyörää uudestaan. Tältä osin Ruotsiin lähteneet suomalaiset startup-yritykset ovat mielellään kertoneet kokemuksistaan, mutta isompien suomalaisten yritysten kohdalla on ollut toisinaan vaikeaa löytää oikeaa yhteyttä kansainvälistymisen sparraamiselle.

Yhteenveto: Työ jatkuu, toimintamallit muovautuvat

Vaikka myymälän avaaminen ja innostunut vastaanotto Ruotsissa oli palkitseva kokemus pitkän uurastuksen jälkeen, työ ei lopu tähän - pikemminkin päinvastoin. Vaikka myymälän auettua kaikki näyttää valmiilta, tarvitaan vielä paljon tukea ja perehdytystä sekä myös seurantaa, jotta asiat alkavat sujua samanlaisella rutiinilla kuin Suomen myymälöissä tapahtuu. Myös hallinnon puolella monella osa-alueella tehokkaimmat toimintamallit ja vastuualueet Suomen ja Ruotsin kesken hakevat tässä vaiheessa vielä muotoaan ja parhaat käytännöt rakentuvat vähitellen.

Varaudu siis siihen, että maailma ei ole heti valmis, eivätkä vastuualueet ja työnjako ole aina selkeät, vaan vaativat “jumppaamista” ja kriittistä tarkastelua säännöllisin väliajoin aina myöhemminkin.

Avainasemassa kansainvälistymisen kivijalkana on ollut Ruohonjuuren vahva ja omaperäinen yrityskulttuuri, 35 vuoden historia, rohkeus, edelläkävijyys, ketteryys ja eteenpäin menevä “draivi”.

 

Tähän juttuun vinkit yhdessä listasivat:

Arto Ranta-aho, toimitusjohtaja

Jussi Aimola, ostopäällikkö

Tuulia Bucciarelli, myyntipäällikkö

Jani Kinnunen, henkilöstöpäällikkö

Johanna Koskinen, markkinointipäällikkö

Sini Martikainen, tuotevastuupäällikkö

Topias Nieminen, kehityspäällikkö ja varatoimitusjohtaja

Arttu Piipponen, talouspäällikkö

Venla Suvalo, päävisualisti

Heidi Waltari, sähköisen liiketoiminnan päällikkö