Kiltteys on supervoima - ystävälliset teot parantavat maailmaa!

Kiltteys saa ihmiset voimaan paremmin - ja se muuttaa myös maailmaa mukavammaksi. Kiltteys siis kannattaa, kunhan omista rajoistaan pitää huolen. Kiltti ihminen on siis kiltti niin muille kuin myös itselleen. Elämä on kaikille mukavampaa, kun ihmiset ottavat toisensa huomioon ja suhtautuvat toisiinsa myötäeläen.
Kiltteys saa ihmiset voimaan paremmin ja se muuttaa myös maailmaa. Elämä on kaikille mukavampaa, kun otetaan toisemme huomioon ja suhtaudutaan myötäeläen.

Kiltteydestä puhumiseen liittyy joskus negatiivinen kaiku: kiltit leimataan toisinaan kynnysmatoiksi, joiden yli muut saavat tepastella. Tällaiset mielikuvat kiltteydestä eivät kuitenkaan pidä yleensä paikkaansa: kiltteys on sovinnollisuutta sekä muita kuin itseäkin kohtaan.

Kiltteys on ystävällistä käyttäytymistä ja empaattisuutta - siis sangen positiivinen juttu. Kilteistä ihmisistä on helppoa pitää ja he ovat myös itse yleensä elämäänsä muita tyytyväisempiä ja kokevat voivansa hyvin.  Vaikka toiset ihmiset ovatkin persoonaltaan kiltimpiä kuin toiset, voi jokainen meistä opetella kiltteyttä.  Kiltti käytös palkitsee heti: ystävällisistä teoista tulee hyvä olo. Tietoinen hyvien tekojen tekeminen voi olla myös vastavoima, joka huojuttaa yksilökeskeistä maailmankuvaa lisäten maailmaan myötätuntoista yhteisöllisyyttä. 

Ajattele positiivisesti muista - ja itsestäsi

Kiltit ihmiset tulkitsevat toisten ihmisten viestejä myönteisemmin kuin muut. Askel kiltimpää asennetta kohti voikin olla esimerkiksi omien tulkintojen viilaamisessa: toisen tarkoitusperiä ei liene aina järkevää epäillä. Kiltit ihmiset ovat empaattisia ja uskovat muiden tarkoittavan hyvää - ja myös itsemyötätuntonsa on kunnossa.

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan hyväntahtoista suhtautumista itseämme kohtaan. Itsemyötätuntoinen ihminen on itselleen armollinen ja osaa pitää itsestään hyvää huolta. Ystävällisyys ja hyväksyntä itseä kohtaan lisäävät tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja hyvinvointia. Itsemyötätunnon harjoittelu voi olla avuksi esimerkiksi stressiin, epäonnistumisen pelkoon, perfektionismiin ja kehohäpeään. 

Hymy on lyhin kahden ihmisen välillä

Hymy kohottaa tunnelmaa ja sen saa aikaan helposti! Hymy saa sekä oman että muiden olon tuntumaan paremmalta. Pikkuinenkin nauru vähentää stressiä ja rentouttaa - ja lisää myös yhteenkuuluvaisuuden tunteita.  Hymyilevää ihmistä on myös helpompi lähestyä ja hymyhetken jälkimainingeissa on iisimpää olla kiltimpi muillekin, kun tunnelma on jo kohdillaan.

Kilttiä kiinnostaa

Kiltteyttä on hyväntahtoisen kiinnostuksen osoittaminen muita kohtaan. Jutellessa kannattaa siis osoittaa kuuntelevansa toista - eikä pelkästään odottaa edes pientä taukoa, jonka aikana pääsisit itse sanomaan sanottavansa. Kiltit ihmiset ovat suosittuja ystävinä, koska he ovat aidosti kiinnostuneita toisista. 

Loihdi maailmaan lisää iloa ja hyvyyttä!

Kehu kaveria, kannusta kaupan myyjää, avaa ovi tuntemattomalla, poimi roska maasta, hymyile kenelle tahansa! Kiltit teot ovat usein pieniä - ja niistä jokaisesta tulee hyvä mieli. Elämänlaatu paranee, kun päiviään täydentää pienillä, kilteillä teoilla. Kannattaa siis olla se muutos, jonka maailmassa haluaa nähdä! 

Kiltit teot ovat tottakai arvokkaita myös itsessään, mutta niillä voi olla suurempiakin vaikutuksia sekä omalle hyvinvoinnillemme että kestävämmän maailman ja elämäntavan rakentamisessa. Ei olekaan ihme, että maailmalla hyvien tekojen tekemisen ympärille on syntynyt suuriakin kansanliikkeitä, joista tunnetuin lienee Random Acts of Kindness. 

Hyvän tekeminen on niin mielenyterveytemme kuin koko maailmankin mittakaavassa tuikitärkeää. Filosofi Frank Martelan mukaan, tutkimustulostenkin valossa, toisten ihmisten auttaminen lisää sekä omaa merkityksellisyyden tunnetta että hyvinvointiamme. Kun autamme toisia, koemme olevamme osa jotain suurempaa! Tehdessämme hyvää muille tunnemme olevamme merkityksellinen osa ympäröivää yhteisöä. Kun autamme muita, olemassaolollamme on todellakin väliä.

Individualistisessa maailmassa on hyvä tiedostaa, että tekemällä hyvää muille lisäämme omaa hyvinvointiamme ihan huomaamattamme. Kiltteys siis toden totta kannattaa!

Kiltteys saa ihmiset voimaan paremmin ja se muuttaa myös maailmaa. Elämä on kaikille mukavampaa, kun otetaan toisemme huomioon ja suhtaudutaan myötäeläen.

Kiltteys on vastuullisuutta

Kiltin ihmisen suhde maailmaan on vastuullinen. Ihmiset, eläimet, kasvit ja eloton osa luontoa nähdään yhtenä suurena kokonaisuutena, josta pyritään pitämään huolta. Kiltti ihminen lisää hyvää maailmassa - ja on mieluummin ongelmien ratkaisijana kuin niitä aiheuttamassa. Samalla hänestä tulee oman elämänsä tekijä.  Luonnonkin kannalta kiltimmin toimiva ihminen on elämäänsä tyytyväisempi - hyvät teot muuttavat maailmaa! . 

Kiltin ihmisen huolenpidon piiri on siis laaja: oman perheen ja muiden ihmisten lisäksi se kattaa myös eläimet, kasvit ja jopa kokonaiset ekosysteemit. 

Kiltti ihminen osaa myös pysähtyä tyytyväisyyden äärelle - huomaamaan, kuinka moni asia elämässä on hyvin. Elämäänsä tyytyväinen ja kilttejä tekoja tekevä ihminen tekee tutkitusti keskimäärin kestävämpiä valintoja kuin elämäänsä tyytymätön ihminen. Kiltteyden, tyytyväisyyden ja kestävien elämäntapojen välillä on ilmeisesti siis vahva yhteys. Tyytyväisyyttämme lisää se, että tekomme vastaavat arvojamme ja tosielämässä siis puheemme ja tekomme kohtaavat.

Harjoittele kiltteyttä Hidasta Elämää -korttien avulla!

Ruohonjuuren verkkokaupasta ja myymälöistä löydät oivalliset Hidasta Elämää -kortit, joiden avulla voit harjoittaa sekä kiltteyttäsi sekä muitakin elämässä tarvittavia taitoja lempeästi ja toimivasti.

Aloittelijoille suosittelemme kiltteystreenien tueksi Hidasta elämää -kuvakortteja, jollainen joka aamu pakasta nostettuna saa päivän alkavaan hyvissä viboissa. Itsemyötätunnon harjoittamiseen sopivat oivallisesti esimerkiksi Ole itsellesi armollinen -kortit. Lämmin suosituksemme!