Vastuullisia pesuaineita paremman maailman puolesta

Useiden Ruohonjuuren asiakkaiden lempipesuaineita valmistava Sonett on edelläkävijä veden ehdoilla toimivien ja ympäristöystävällisten pesuainevalmistajien joukossa. Sonett on lähes hiilineutraali yritys ja kaikki Sonett-tuotteet on valmistettu 100%:sti uusiutuvalla energialla.
Ruohonjuuren asiakkaiden lempipesuaineita valmistava Sonett on edelläkävijä veden ehdoilla toimivien ja ympäristöystävällisten pesuaineiden valmistaja.

Alussa oli vettä, tahtoa ja luonnontieteilijä Johannes Schnorr. Schnorr havaitsi pisarakuvamenetelmänsä avulla pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden saastuttavan juomavettä jo 1960-luvun lopulla. Aineiden jäämiä löytyi pohjavesistä, järvistä ja joista, missä ne muodostivat valtavia vaahtokerroksia suluissa ja padoissa. Tämä havainto johti ympäristöystävällisten pesuaineiden kehittämiseen ja Sonett-yhtiön perustamiseen vuonna 1977. 

Johannes Schnorr ideana oli valmistaa ympäristöystävällisiä, luontoon nopeasti ja täysin hajoavia pesuaineita, joiden valmistuksessa käytetään raaka-aineita niin vähän kuin on mahdollista pesutulosta huonontamatta.

Sonett-nimi tulee ranskalaisesta ”savonette” -sanasta, joka tarkoittaa pientä saippuaa. Puhdas ja aito kasvisaippua onkin Sonett-pesuaineiden pääainesosa - ja heidän näkemyksensä mukaan vanhin ja luonnollisin pesuaine.

Vahvat arvot viitoittavat Sonett-yrityksen toimintaa

Sonett syntyi ajatuksesta kantaa vastuu puhtaasta vedestä kaiken elämän mahdollistajana. Vesi itsessään on pesemisen tärkein ja tehokkain aine. Kun pesuaineiden valmistuksessa käytetään nopeasti ja täydellisesti hajoavia raaka-aineita (kuten aitoja kasvipohjaisia saippuoita, sokeritensidejä ja kivennäisaineita, kuten soodaa ja silikaatteja) lisätään veden puhdistuskykyä. Samalla huolehditaan siitä, että pesuaine palautuu häiriöttä luonnonkiertoon. Sonett katsoo, että pesuainevalmistajana heidän tehtävänsä on huolehtia siitä, että pesu- ja puhdistusaineet ovat tehokkaita ja samalla sopusoinnussa luonnon ja ennen muuta veden kanssa.

Sonettilla kiinnitetään raaka-aineiden valintaan suurta huomiota. Kaikki pesuaineidensa valmistusaineet ovat täysin hajoavia eivätkä ne aiheuta ammattikäytössä tunnettuja herkistymisiä. Sonett-tuotteiden hajusteet ovat aitoja, eteerisiä öljyjä. Sonett-sarjan pesuainet eivät sisällä entsyymejä, petrokemiasta peräisin olevia tensidejä, synteettisiä hajusteita, väri- tai säilöntäaineita, kirkasteita eikä valkaisua lisääviä aktivaattoreita.

Putsaustuotteidensa valmistusaineet ovat pääsääntöisesti biodynaamisesti tai luomuviljeltyjä. Käytetyistä öljyistä oliivi-, rapsi-, kookos- ja palmuöljy ovat 100%:sti ja kaikki aidot haihtuvat öljyt ovat 100%:sti peräisin luomutuotannosta.

Sonett toimii myös sosiaalisen yrityksen periaattein työllistämällä vajaakuntoisia aikuisia Lehenhofissa kyläyhteisössä.

Kestävä kehitys ja kokonaisvaltainen hyväntekeminen osana kaikkea toimintaa

Sonett on erittäin sitoutunut kestävään kehitykseen. Se on ollut aktiivisesti kehittämässä myös eläinkokeettomia tutkimusmenetelmiä ja huolehtinut raaka-aineiden hankintamaiden paikallisen kulttuurin edistämisestä, lapsityövoiman estämisestä ja naisten aseman parantamisesta. Sonett-tuotteita ei koskaan ole testattu eläimillä.

- Tavoitteemme on vähentää luonnon ja ennen kaikkea veden saastumista. Kunnioitamme kaikkea elämää ja haluamme elvyttää sitä, Sonett:ilta pohjustetaan.

Sonettille yritys ei ole yksityisasia, vaan pikemminkin yhteistä hyvää. Tästä syystä Sonettin osakkeet siirrettiin 100%:sti vuonna 2014 voittoa tavoittelemattomaan säätiöön. Yhteistä hyvää rakentavan säätiön tehtävä on tukea veteen liittyvää tutkimusta, kehittää vaihtoehtoisia testausmenetelmiä käytettäväksi eläinkokeiden sijaan, kouluttaa ja edistää ekologisia, kulttuurisia ja taiteellisia aloitteita.

Matkalla kohti hiilineutraaliutta

Sonett on lähes hiilineutraali yritys. Sen tuotantoprosessi on jo täysin hiilineutraali.  Kaikki Sonett-tuotteet on valmistettu 100%:sti uusiutuvalla energialla.

Osana Stop ilmastomuutosta -sertifikaattia Sonett on määrittänyt tuotannon, pakkaamisen, virrankulutuksen, kuljetuksen ja lämmönkulutuksen aiheuttamat CO2-päästöt vuosittain vuodesta 2011.

Sellaiset päästöt, joita ei pystytä omin toimin vähentämään, Sonett kompensoi syntyvän päästötasapainon ostamalla CO2-ekvivalentteja (päästövähennysyksiköitä) hankkeista/projekteista, jotka täyttävät WWF:n  Gold -standardin vaatimukset. Tällä tavoin voidaan varmistaa päästövähennysten toteutuminen luotettavasti.