Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvontajärjestelmä

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999)
Laatimispäivämäärä: 24.2.2016, päivitetty 7.2.2019

1. Rekisterinpitäjä

Ruohonjuuri Oy, Salomonkatu 17 B, 4. krs, FI – 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jani Kinnunen, Ruohonjuuri Oy, Salomonkatu 17 B, 4. krs, FI – 00100 Helsinki, puh. 040 774 2888

3. Rekisterin nimi

Ruohonjuuri-myymälöiden tallentava kameravalvontajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan myymälöissä oleskelevien henkilöiden tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu elävää kuvaa valvonta-alueesta ja siellä mahdollisesti kunkin valvontakameran toimintasäteellä liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika sekä tietoa, mistä kamerasta kuva on tallennettu. Henkilöiden puhetta ei tallenneta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin siinä tilanteessa, jos poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja salasanalla suojattuna tietokoneen kovalevyllä. Talletusaika on keskimäärin 14 vuorokautta. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus rikoksesta, rekisterin tietoja säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittava aika.

8. Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta”- tarroilla. Rekisteriseloste on nähtävissä Ruohonjuuren internetsivuilla. Lisäksi tallennuspaikoilla on pyynnöstä nähtävissä tämä rekisteriseloste.

9. Tallenteita käyttävät henkilöt

Kameravalvonnan tallenteita saavat käyttää Ruohonjuuri Oy:n palkallinen henkilökunta, kauppakeskuksien turvallisuudesta vastaavien yritysten työntekijät sekä Ruohonjuuri Oy.n turvallisuudesta vastaavat työntekijät ja poliisi.