Suomen ensimmäinen Stressinpurkukoppi saapuu lokakuussa Kampin Ruohonjuureen!

Lokakuun puolivälissä Kampin Ruohonjuureen ilmestyy Stressinpurkukoppi, jossa on tarkoituksena pysähtyä hetkeksi itsensä äärelle. Äänieristetyssä kopissa saa temmeltää tai tyyntyä mielensä mukaan: nauraa, itkeä, laulaa, huutaa tai hiljentyä omissa oloissaan - pois maailman melskeestä ja ihmisvilinästä.

Ruohonjuureen ensimmäisenä Suomessa saapuva Stressinpurkukoppi on osa valtakunnallista tunnetaitohanketta, jonka aikana kehitetään innovatiivinen toimintamalli tunnetaitojen vahvistamiseen. 

Mikä ihmeen Stressinpurkukoppi?

Stressinpurkukoppi on huolellisesti äänieristetty, puhelinkopin tapainen tila, jonne mahtuu yksi ihminen kerrallaan. Stressinpurkukoppia saa kuka tahansa kokeilla maksutta Kampin Ruohonjuuren aukioloaikoina 15.10-15.11.2019 välisellä ajalla.

Stressinpurkukopissa on tarkoituksena kehittää tunnetaitojaan pysähtymällä hetkeksi itsensä äärelle – livahtaa ihmispaljoudesta tuokioksi omiin oloihinsa. 

 

Useiden tutkimusten mukaan niin tunteiden tukahduttaminen kuin pitkittynyt stressi on haitallisia niin kehon kuin mielenkin terveydelle. Stressinpurkukoppi tarjoaa mainion mahdollisuuden tunteiden ja stressin vapauttamiseen turvallisesti, kanssaeläjiä häiritsemättä tai hämmentämättä. Nykymaailmassa on vain vähän paikkoja, joissa kova ääni sallitaan: kaupunkimetsässä on muita kulkijoita ja eläimiä, jotka voivat säikähtää vapautuvia tunteita ja kerrostaloasunnossa naapureilta saattaa stressinpurkusessioiden seurauksena pukata valituslappuja. 

Kuvaaja: Mia Johansson

Paineiden purkaminen ääntelemällä on kuitenkin inhimillistä, eikä sitä tulisi täysin tukahduttaa. Aikoinaan kun ihmismäärä on ollut pienempi, on ollut helpompaa juosta syvälle lähimpään metsään ja huutaa vaikkapa ärsytys ulos; nykyään tällaiseen on yhä vähemmän mahdollisuuksia. Selvää on, että monet eläimet ihmisen lisäksi päästävät ääntä; leijonat karjuvat, linnut laulavat, koirat haukkuvat ja sudet ulvovat. Maailmaan mahtuu siis mylvintää, kirkunaa ja kaikenlaista reviiristä tiedottamista. 

Äänenkäytön mahdollistaminen stressinpurkukopin avulla on yksi keino lievittää stressiä ja opetella tunnetaitoja. Äänten mahdollistamisen lisäksi stressinpurkukoppi tarjoaa kuormittavienkin virikkeiden keskellä rauhallisen tilan, jonne ärsyketulvaa voi hetkeksi paeta. 

Kampin Ruohonjuuressa sijaitsevaan Stressinpurkukoppiin voi mennä aina tilan ollessa vapaana. Odotellessaan vuoroaan voi esimerkiksi pyöriä myymälässä, jutella muiden ihmisten kanssa, lukea kirjaa tai tehdä hengitys- tai tasapainoharjoituksia.

Stressinpurkuilta Kampin Ruohonjuuressa TI 29.10. klo 17-20

Tapahtumassa valtakunnallisen tunnetaitohankkeen kehittäjä Tuisku Virolainen antaa käytännönläheisiä stressinhallintavinkkejä. Perehdymme myös stressinpurkukopin käyttöön sekä tunnetaitojen harjoittelun hyötyihin ja tekniikoihin.

Valtakunnallinen tunnetaitohanke

Tunnetaidot eli kyky käsitellä erilaisia tunteita rakentavilla tavoilla vaikuttavat sekä yksilön, että yhteisön elämään monin tavoin. Tunnetaitojen vahvistaminen voi vähentää eriarvoisuutta, kohentaa työllistymismahdollisuuksia ja parantaa sosiaalisten suhteiden muodostamista, ylläpitämistä ja laatua, sekä lisätä yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Eettisyys, turvallisuus, yhteisöllisyys & osallisuus, eriarvoistumisen vähentäminen ja moniammatillisuus ovat tunnetaitohankkeen tärkeimpiä arvoja.

Valtakunnallisen tunnetaitohankkeen idean ”äiti” on Tuisku Virolainen, joka on tehnyt laajan opinnäytetyönsä  tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta aikuisiällä. 

Hankkeessa on tavoitteena luoda niin hyvä toimintamalli tunnetaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta, että sitä voi soveltaa globaalisti. Tavoitteena on myös hakea oppia muiden maiden hyvistä käytännöistä ja jalostaa niitä eteenpäin, sekä kutsua koolle tunnetaitotaitajia yhteistyöhön.

Hankkeen pääteesi on, että tunnetaitojen vahvistaminen kuuluu kaikille varallisuudesta, iästä ja taustasta riippumatta; tämä mahdollistetaan hankerahoitusten turvin. Kaikki toiminta on asiakkaille maksutonta matalan kynnyksen toimintaa, koska tunnetaidot kuuluvat kaikille!