Yksilölliset ravitsemussuositukset tukevat terveyttä

Haluaisitko tietää oman ravitsemustilasi? Hyvä ravitsemustila ja yksilölliset ravitsemussuositukset edistävät terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.
Yksilölliset ravitsemussuositukset

Yksilölliset ravitsemussuositukset ja ravitsemushoidot tukevat terveyttä. Ravitsemushoito ehkäisee sairauksia, edistää sairauksista toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa, ja siksi se on olennainen osa potilaiden hoitoa. Lääkäri Kaarlo Jaakkola aloitti ravitsemushoidot jo 1970-luvulla ja on ollut uranuurtaja varsinkin mikroravinteiden käytössä ravitsemushoitojen kehityksessä. Muita merkittäviä ravitsemushoitojen kehittäjiä sairauksien hoidon yhteydessä olivat 1970-luvulla muun muassa professorit Antti Arstila ja Thomas Tallberg.

Helsingissä sijaitseva, Kruunuhaan Lääkärikeskus Oy perustettiin vuonna 1980 ja sen toimintaperiaatteena on alusta lähtien ollut normaalin lääkäritoiminnan lisäksi hoitaa potilaita myös ravitsemushoidoilla. Toiminta on laajentunut ja toimipisteet ovat nykyään myös Oulussa ja Tampereella. Lääkärikeskuksissa pitää vastaanottoa yhteensä 12 ravitsemushoitoihin perehtynyttä lääkäriä sekä kolme laillistettua ravitsemusterapeuttia. Kaikki heistä kuuluvat eurooppalaiseen ravitsemuksen ammattilaisten ESPEN (European Society for Nutrition and Metabolism) yhdistykseen, johon kuuluu yli 3000 tuhatta lääkäriä, ravitsemusterapeuttia ja ravitsemusasiantuntijaa ympäri Eurooppaa. Yhdistys korostaa ravitsemushoidon tärkeyttä, jotta se tulisi entistä oleellisemmaksi osaksi kaikkien potilaiden sairaanhoitoa. Yhdistyksen jäsenille järjestetään runsaasti koulutusta ja seminaareja uusimmasta ravitsemusalan kehityksestä.

Mihin sairauksiin yksilölliset ravitsemussuositukset ja ravitsemushoidot soveltuvat?

Ravitsemushoidot sopivat tukihoidoksi muun muassa allergioihin, sydän- ja verisuonisairauksiin, suolisto- ja vatsasairauksiin, syöpäsairauksiin, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, keuhkosairauksiin, aivosairauksiin, kipupotilaille ja stressin hoitoon.

Yksilöllisen ravitsemussuosituksen laatimiseksi ravitsemustila kartoitetaan eri sairauksien hoidon alussa ja säännöllisesti sen aikana, koska potilailla voi olla ravitsemusongelmia jo sairauksien alkaessa tai niitä voi kehittyä hoidon aikana. Ravitsemushoidot soveltuvat myös eri sairauksien ennaltaehkäisyyn, jolloin ne auttavat ihmisen omaa puolustusjärjestelmää torjumaan sairauksia ja vähentämään mm. matala-asteista tulehdusta.

Ihmistä halutaan hoitaa kokonaisvaltaisesti ja käyttää aikaa hänen hyvinvoinnin kohentumiseen ja parantumiseen. Siksi tarkka ravitsemuskartoitus on tärkeä tehdä heti hoidon alkuun.

Ravitsemuskartoitus sisältää muun muassa

-          sairauden esitiedot

-          sairauden kliiniset lääketieteelliset tutkimukset

-          painon kehityksen selvitys viimeisen 1/2 vuoden aikana

-          lihaskartoitus

-          koostumusmittaukset

-          liikuntatottumuksien kartoitus

-          ruokavaliokartoitus ja ruokailutottumuskartoitus

-          mikroravinteiden laboratoriomittaukset

-          muut laboratoriomittaukset

-          hapetusstressin kartoitus

Edistyksellistä terveydenhoitoa saat Antioksidanttiklinikoilta:

Kruunuhaan lääkärikeskus Helsingissä Lääkärikeskus Bios Tampereella ja Lääkärikeskus Bios Oulussa.