28.06.16

Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat 2016

Yleiset ajankohtaiset

Ruohonjuuri-rahastosta voidaan jakaa vuosittain yksi palkinto sekä useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan, jotka edistävät energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä.

Ruohonjuuri-palkinto on 5 000 euroa. Apurahat ovat vähintään 1 000 ja enintään 5 000 euroa. Palkinnon tai apurahojen saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, työryhmiä taikka kansalaisliikkeitä. Samaan hankkeeseen tai saajalle voi joko esittää palkintoa tai hakea apurahaa.

 

Ruohonjuuri-palkinnon esittäminen

Ruohonjuuri-palkintoa ei voi itse hakea, mutta yksityiset henkilöt tai yhteisöt voivat esittää palkintoa myönnettäväksi rahaston tarkoituksen mukaisesta mittavasta työstä tai saavutuksesta. Vapaamuotoinen esitys tehdään oheisella tiivistelmälomakkeella, johon voi liittää laajempia perusteluja.

 

Ruohonjuuri-apurahan hakeminen

Ruohonjuuri-apurahaa voi hakea rahaston tarkoittamaan toimintaan henkilökohtaisena tai kuluapurahana.  Hakemus laaditaan tiivistelmälomakkeelle. Lomakkeelle oheistetaan tarvittavilta osin:

·      toimintasuunnitelma, josta ilmenee myös miten hanke liittyy rahaston tarkoitukseen

·      kustannusarvio, rahoituslaskelma ja aikataulu

·      yhteisöjen osalta viimeinen vahvistettu tilinpäätös

·       henkilöhakijan/-hakijoiden osalta vastuuhenkilöiden CV tai ansioluettelo.

 

Apuraha voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.  Apurahan saaja sitoutuu esittämään selvityksen apurahan käytöstä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

  

Ruohonjuuri-palkinnon ja -apurahan saajien valinta

Päätöksen palkinnon ja apurahojen lukumäärästä, suuruudesta ja saajista tekee toimitusjohtajan ja yhtiön henkilökunnan edustajien esityksestä Ruohonjuuri Oy:n hallitus. Hallitus voi päättää myöntää apurahahakemuksen tehneelle Ruohonjuuri-palkinnon tai palkintoesityksen kohteelle Ruohonjuuri-apurahan, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaisemmaksi. Saajat julkistetaan Ruohonjuuri Oy:n perustamisen vuosipäivän yhteydessä 14.10.2016.

Vuonna 2016 toivotaan hakemuksia erityisesti opiskelijoilta ja oppilaitoksista.

 

Esteellisyys

Yhtiön hallituksessa, henkilökunnassa, osakkaana yli 5 %:n osuudella tai muuten yhtiön lähipiirissä olevat eivät voi olla Ruohonjuuri-palkinnon tai -apurahan saajana.

 

Esitysten ja hakemusten toimittaminen

Esitykset ja hakemukset osoitetaan Ruohonjuuri Oy:n hallitukselle siten, että ne ovat perillä Ruohonjuuri Oy:n toimistossa 12.9.2016 kello 16.00 mennessä osoitteella Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki tai sähköisessä muodossa hallinto@ruohonjuuri.fi.

Lisätietoja antavat klo 9.00-16.00 toimitusjohtaja Arto Ranta-aho, puhelin 050 373 0330 sekä hallituksen puheenjohtaja, KTT Ari Matikka, puhelin 040 550 8265.

 

Initiates file downloadTÄYTÄ HAKULOMAKE TÄSTÄ

Hakemus tulee täyttää tietokoneella ja tulostaa sitten allekirjoitettavaksi.